Пророка и крестителя господня иоанна предтечи


Канон собору святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна — Акафистник

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Непроходи́мое волнѧ́щеесѧ мо́ре, бж҃їимъ свои́мъ велѣ́нїемъ и҆зсꙋши́вшемꙋ, и҆ пѣшеше́ствовати сквозѣ̀ є҆̀ і҆и҃льтєскїѧ лю́ди наста́вльшемꙋ, гдⷭ҇еви пои́мъ: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Погрꙋжа́ема мѧ̀ страсте́й бꙋ́рею, предте́че, мл҃твами твои́ми предвари́въ спасѝ: безстра́стїѧ бо са́мъ бы́лъ є҆сѝ прїѧ́телище чⷭ҇тно́е и҆ чистѣ́йшее, гдⷭ҇ꙋ свы́ше ѿ младе́нства возложе́нъ.

Ра́дꙋѧсѧ бг҃ꙋ предстоѧ́й а҆́гг҃лъ, равноа́гг҃льнаго бл҃говѣстѝ заха́рїи честно́мꙋ, твоемꙋ̀ свѧще́нствꙋющꙋ ѻ҆тцꙋ̀, тѧ̀, всебл҃же́нне, гдⷭ҇нѧ предте́чꙋ, и҆ дрꙋ́га бы́вша.

И҆спо́лненъ бы́лъ є҆сѝ всест҃а́гѡ дх҃а, є҆щѐ во чре́вѣ твоеѧ̀ ма́тере внꙋ́трь носи́мь, и҆ взыгра́нїемъ кра́снымъ дѣ́вственный пло́дъ ра́дꙋѧсѧ возвѣсти́лъ є҆сѝ, и҆ поклони́лсѧ є҆сѝ, прⷪ҇ро́че всече́стне.

Непрохо́дный всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ пе́рвѣе, стра́нный пꙋ́ть житїѧ̀ просѣ́кшаго, и҆ крести́вшаго хрⷭ҇та̀ во і҆ѻрда́нскихъ стрꙋѧ́хъ, восхва́лимъ гдⷭ҇нѧ прⷣте́чꙋ, бж҃е́ственнаго и҆ бг҃омꙋ́драго.

Бг҃оро́диченъ: Всеѡсщ҃е́нный двⷭ҇тва хра́мъ, во чре́вѣ бг҃а сло́ва чревоноси́вшаѧ, притека́ющыѧ къ тебѣ̀ и҆ призыва́ющыѧ, чⷭ҇таѧ, спасѝ моли́твами твои́ми, бѣ́дъ разрꙋша́ющи нахожде́нїе, всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: На ка́мени мѧ̀ вѣ́ры ᲂу҆тверди́въ, разшири́лъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ на врагѝ моѧ̑. Возвесели́босѧ дꙋ́хъ мо́й, внегда̀ пѣ́ти: нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Непло́дствїѧ поноше́нїе разрѣши́лъ є҆сѝ, позна́въ дв҃ы бжⷭ҇твенное ржⷭ҇тво̀, взыгра́лъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ во чре́вѣ ма́терни, всехва́льне, а҆́гг҃лѡвъ сожи́телю, гдⷭ҇ень предте́че блаже́ннѣйшїй.

Стези̑ пред̾ꙋгото́вивъ гдⷭ҇ни, ше́ствовалъ є҆сѝ предъ лице́мъ є҆гѡ̀, прⷪ҇ро́че: ꙗ҆́кѡ свѣти́льникъ бо всѣ̑мъ ꙗ҆влѧ́ѧй сла́вы ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе, ꙗ҆́вльшеесѧ пло́тїю на́съ ра́ди, показа́лсѧ є҆сѝ всѣ́хъ и҆зѧ́щнѣйшїй.

Возсїѧ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́тро, пра́вды сл҃нце возвѣща́ѧ сꙋ́щымъ во тмѣ̀: всѣ́хъ бо спасе́нїѧ ты̀ бы́лъ є҆сѝ проповѣ́дникъ и҆ предте́ча, и҆ всѣ̑мъ глаго́лалъ є҆сѝ: ко хрⷭ҇тꙋ̀ пристꙋпи́те вѣ́рою, и҆ спасе́тесѧ.

Бг҃оро́диченъ: Ра́дость неизглаго́ланнꙋю прїе́мши, зачала̀ є҆сѝ безсѣ́меннѡ твоего̀ влⷣкꙋ, всю̀, бг҃ома́ти, вселе́ннꙋю призва́вшаго. Є҆мꙋ́же и҆ взыва́емъ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть ст҃ъ па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Пою̀ тѧ̀, слꙋ́хомъ бо, гдⷭ҇и, ᲂу҆слы́шахъ и҆ ᲂу҆жасо́хсѧ, до менє̀ бо и҆́деши, менѐ и҆щѧ̀ заблꙋ́ждшаго. Тѣ́мъ мно́гое твоѐ снизхожде́нїе, є҆́же на мѧ̀, прославлѧ́ю, многоми́лостиве.

Ѡ҆сквернє́нныѧ ѡ҆мы́ти водо́ю посла́лсѧ є҆сѝ, ѿ влⷣки ᲂу҆готовлѧ́ѧ прїѧ́ти, взе́млющагѡ грѣ́хъ хрⷭ҇та̀, и҆ ле́сть ѿгонѧ́ща бг҃оразꙋ́мїѧ заре́ю, всече́стне.

Ꙗ҆́да мѧ̀ ѕмїи́на ᲂу҆грызе́нїѧ и҆сцѣли́ти, бл҃же́нне, молѝ, и҆́же хрⷭ҇та̀ вода́ми крести́въ і҆ѻрда́нскими, въ ни́хже ѕмїє́въ возгнѣзди́вшꙋюсѧ ѕло́бꙋ сп҃съ сокрꙋшѝ.

Мꙋ́дростїю бж҃їею ᲂу҆кра́шенъ, прише́лъ є҆сѝ хрⷭ҇топроповѣ́дникъ: вопїю́щагѡ бо бы́лъ є҆сѝ зовꙋ́щїй, пока́йтесѧ, гла́съ, ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́къ провозгласѝ, сꙋ́щаго па́че всѣ́хъ человѣ̑къ тѧ̀ показꙋ́ѧ на́мъ.

Стра́нное и҆ человѣ́ки нетре́нное живы́й житїѐ, предста́лъ є҆сѝ вода́мъ, всеизрѧ́днѣйше, і҆ѻрда̑нскимъ, гла́съ ѻ҆́ч҃їй слы́шавъ, и҆ прише́ствїе дх҃а ᲂу҆зрѣ́въ.

Бг҃оро́диченъ: И҆́же всѧ̑ созда́вый гдⷭ҇ь, по на́мъ са́мъ зи́ждетсѧ, всели́всѧ, всечⷭ҇таѧ, во ᲂу҆тро́бꙋ твою̀ всест҃ꙋ́ю, во ѻ҆́бразъ человѣ́чь ѡ҆дѣ́ѧсѧ, и҆ сво́й ѻ҆́бразъ спасѐ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Просвѣще́нїе во тмѣ̀ лежа́щихъ, спасе́нїе ѿча́ѧнныхъ, хрⷭ҇тѐ сп҃се мо́й, къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю цр҃ю̀ ми́ра, просвѣтѝ мѧ̀ сїѧ́нїемъ твои́мъ: и҆но́гѡ бо, ра́звѣ тебє̀, бо́га не зна́ю.

Преесте́ственныѧ добродѣ́тели свѣтлостьмѝ ѡ҆заре́нъ, ꙗ҆́кѡ ѿ нбⷭ҇нагѡ тайновожде́нїѧ вода́мъ предста́лъ є҆сѝ і҆ѻрда̑нскимъ, креща́ѧ и҆ ѡ҆чища́ѧ водо́ю, предте́че, вѣ́рою дꙋше́вною пристꙋпа́ющыѧ тебѣ̀.

Чи́стый и҆ нетлѣ́нный свѣ́тъ хотѧ̀ крести́ти, сосꙋ́дъ чистѣ́йшїй показа́лсѧ є҆сѝ, і҆ѡа́нне: бо́лїй бо всѣ́хъ ѿ негѡ̀ пред̾избра́лсѧ є҆сѝ, прⷪ҇ро́кѡвъ же честнѣ́йшїй, прⷪ҇ро́чествованнаго бо сподо́билсѧ є҆сѝ ви́дѣти.

По́сланъ бы́въ пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ, всегѡ̀ всѣ̑мъ стєзѝ человѣ́кѡмъ показꙋ́ѧ, прикаса́етсѧ трепе́щѧ верхꙋ̀ влⷣчню, и҆ кр҃ща́етъ глаго́лѧ предте́ча: и҆но́гѡ ра́звѣ тебє̀ бо́га не вѣ́мъ.

Кто̀ ви́дѣ, и҆лѝ кто̀ слы́ша когда̀ безскве́рнаго созда́нїю ве́рхъ преклонѧ́юща, рꙋко́ю всѧ̑ содержа́щаго, тѣ́мъ тре́петнѡ крести́тель вопїѧ́ше: и҆но́гѡ па́че тебє̀ бо́га не вѣ́мъ.

Бг҃оро́диченъ: Сн҃ъ бж҃їй, сн҃ъ тво́й, дв҃о, ꙗ҆́вѣ показа́сѧ, дѣла̀ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ соверша́ѧ во́лею є҆ди́ною. Тѣ́мже тѧ̀ всѝ и҆́стиннѡ бцⷣꙋ и҆ гдⷭ҇ственнѡ и҆менꙋ́емъ: и҆ны́ѧ бо мт҃ре бж҃їѧ не вѣ́мы.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Ты̀ сло́ва гла́съ предше́ствовалъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ свѣтоно́снаѧ ѕвѣзда̀ возсїѧ́лъ є҆сѝ, провозвѣща́ѧ, предте́че, ты̀ пра́вды сл҃нца.

Земны́хъ попече́нїй не ᲂу҆вѣ́дѣлъ є҆сѝ, и҆ нбⷭ҇ными наде́ждами ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ: на землѝ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ жи́знь соверши́лъ є҆сѝ, всебл҃же́нне.

Прⷪ҇ро́кѡвъ тѧ̀ печа́ть зна́емъ, ꙗ҆́кѡ ве́тхаго и҆ но́ваго хода́таѧ, и҆ крести́телѧ и҆ прⷣте́чꙋ, сп҃са хрⷭ҇та̀ предвозвѣща́емъ.

Бг҃оро́диченъ: Несказа́нно вои́стиннꙋ зача́тїе, неизрече́нно ржⷭ҇тво̀ твоѐ и҆ непостижи́мо всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ познава́етсѧ и҆ вѣ́рꙋетсѧ, є҆ди́на бг҃оневѣ́сто.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Кꙋпина̀ въ горѣ̀ ѻ҆гнеѡпа́льнаѧ, и҆ росоно́снаѧ пе́щь халде́йскаѧ, ꙗ҆́вѣ предписа̀ тѧ̀, бг҃оневѣ́сто: бжⷭ҇твенный бо невеще́ственный въ веще́ственнѣмъ чре́вѣ ѻ҆́гнь неѡпа́льнѡ прїѧ́ла є҆сѝ. Тѣ́мже и҆зъ тебє̀ ро́ждшемꙋсѧ пое́мъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Сщ҃еннодѣ́йствовавъ креще́нїе, и҆ соверши́въ, прⷣте́че, ꙗ҆̀же ѿ бг҃а ꙗ҆́вѣ да̑нныѧ тебѣ̀ та̑йны, ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ неѕло́бивъ, сщ҃еннодѣ́йствꙋемый прине́слсѧ є҆сѝ же́ртва. Тѣ́мже съ тобо́ю согла́снѡ пое́мъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Но́вый и҆лїа̀ ты̀ бы́лъ є҆сѝ, со дерзнове́нїемъ, прⷣте́че, и҆ царѧ̀ ѡ҆блича́ѧ беззако́нновавша, и҆ житїѐ невеще́ственно показꙋ́ѧ на́мъ, ꙗ҆́коже ѻ҆́нъ, требл҃же́нне. Тѣ́мже съ тобо́ю, прⷪ҇ро́че, пое́мъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

И҆́же прⷪ҇ро́кѡвъ бо́льшїй, и҆ а҆пⷭ҇лѡвъ, прⷣте́че, хрⷭ҇то́выхъ бжⷭ҇твеннꙋю че́сть наслѣ́довавъ, ты̀ зако́на и҆сполне́нїе, и҆ нача́ло ꙗ҆́вѣ но́выѧ бл҃года́ти ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ. Тѣ́мже съ тобо́ю, требл҃же́нне, пое́мъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ: Пѣснослове́ньми всечⷭ҇тꙋю и҆ бг҃опрїѧ́тнꙋю влⷣчцꙋ, бл҃гочести́вїи досто́йнѡ всѝ воспои́мъ, ꙗ҆́кѡ бг҃а ро́ждшꙋю є҆диноро́днаго на́мъ человѣ́кѡмъ ꙗ҆́вльшасѧ. Къ немꙋ́же, вѣ́рнїи, согла́снѡ пое́мъ, бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Пе́щь и҆ногда̀ ѻ҆́гненнаѧ въ вавѷлѡ́нѣ дѣ̑йства раздѣлѧ́ше, бж҃їимъ велѣ́нїемъ халдє́и ѡ҆палѧ́ющаѧ, вѣ̑рныѧ же ѡ҆роша́ющаѧ, пою́щыѧ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Тѧ̀ и҆́же на землѝ равноа́гг҃льна ꙗ҆́вльшасѧ премѣне́ннымъ житїе́мъ, и҆ всѣ́хъ вы́шша, і҆ѡа́нне всебл҃же́нне, ра́достнѡ почита́емъ, зовꙋ́ще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Є҆ди́но въ тре́хъ бжⷭ҇тва̀ сꙋщество̀, є҆диносꙋ́щными ѵ҆поста́сьми, прⷪ҇ро́че, наꙋчи́лъ є҆сѝ: гла́сомъ бо роди́телѧ, и҆ прише́ствїемъ дх҃а позна́лъ є҆сѝ креща́емаго, сло́ва бж҃їѧ присносꙋ́щнаго.

Оу҆́тро мы́сленное, сл҃нце возвѣща́ѧ, є҆́же и҆з̾ дв҃ы возсїѧ́вшее, и҆з̾ непло́дныѧ предте́клъ є҆сѝ, і҆ѡа́нне всече́стне, и҆ а҆́гнца проповѣ́далъ є҆сѝ, мі́ра грѣ́хъ человѣколю́бїемъ взе́млющаго.

Свы́ше на́съ ны́нѣ назира́ѧ, бл҃же́нне, твои́ми моли́твами сохранѝ, бжⷭ҇твенномꙋ проповѣ́данїю послѣ́дꙋющыѧ твоемꙋ̀, всебл҃же́нне, и҆ во ᲂу҆че́нїихъ пребыва́юще, предте́че, бжⷭ҇твенныхъ и҆ спаси́тельныхъ твои́хъ догма́тѡвъ.

Бг҃оро́диченъ: Сла́вы ѻ҆́ч҃їѧ зачала̀ є҆сѝ несказа́ннѡ превѣ́чное ѡ҆сїѧ́нїе, и҆ сло́во безнача́льное, въ нача́лѣ сꙋ́щее разꙋмѣва́емое: и҆ ны́нѣ и҆з̾ тебє̀ перворожде́нна, всечⷭ҇таѧ, бы́вша неизмѣ́ннѡ тва́ри.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Ꙗ҆̀же пре́жде со́лнца свѣти́льника бг҃а возсїѧ́вшаго, пло́тски къ на́мъ прише́дшаго, и҆з̾ бокꙋ̀ дв҃и́чꙋ, неизрече́ннѡ воплоти́вшаѧ, бл҃гослове́ннаѧ всечⷭ҇таѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Припѣ́въ: Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, (и҆́же) во прⷪ҇ро́цѣхъ вели́каго предте́чꙋ.

И҆зъ пꙋсты́ни прⷣте́ча гла́съ, сло́во показꙋ́етъ пло́тски къ на́мъ прише́дшее: и҆ присꙋ́щее прера́достнѡ крести́ти гото́витсѧ, дꙋ́шы ѡ҆чища́ющее ѿ грѣха̀, вѣ́ры ра́ди.

Припѣ́въ: Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, (и҆́же) во прⷪ҇ро́цѣхъ вели́каго предте́чꙋ.

Благода́ть же и҆ зако́нъ хода́таѧ тѧ̀ че́стна ꙗ҆́вѣ предлага́ютъ, ѻ҆́въ ᲂу҆́бѡ запеча́тствꙋющаго, ѻ҆́ваѧ же начина́ющаго, всѣ́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ сло́вомъ предпочте́ннаго, па́че ви́димыхъ пожи́вша, всече́стне.

Припѣ́въ: Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, (и҆́же) во прⷪ҇ро́цѣхъ вели́каго предте́чꙋ.

Безтѣлє́снымъ подо́бное житїѐ показа́въ, со а҆́гг҃льскими ли́ки весели́тсѧ, и҆ прⷭ҇то́лꙋ предстоѧ̀ влⷣчню ра́дꙋетсѧ, восхвалѧ́ющымъ ѡ҆ставле́нїе и҆ спасе́нїе и҆спроша́ѧ.

Припѣ́въ: Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, честнѣ́йшꙋю го́рнихъ во́инствъ, дв҃ꙋ пречⷭ҇тꙋю, бцⷣꙋ.

Бг҃оро́диченъ: За бл҃гоꙋтро́бїе всѣ́хъ и҆зба́витель человѣ́къ быва́етъ, и҆ плотско́е рожде́нїе прїе́млетъ, человѣколю́бнѡ па́че человѣ́кѡвъ сы́й чл҃вѣколю́бецъ, и҆з̾ дѣ́вственнагѡ ложесна̀ твоегѡ̀, бг҃ороди́тельнице всеблаже́ннаѧ.

Свѣти́ленъ.

Стези̑ пред̾ꙋгото́валъ є҆сѝ чꙋ́днѡ гдⷭ҇еви: гла́съ бо бы́лъ є҆сѝ тогѡ̀ прише́ствїѧ, и҆ проповѣ́дникъ и҆́стиннѣйшїй, прⷪ҇ро́кѡвъ превы́шшїй, бл҃же́нне і҆ѡа́нне: ты̀ свѣ́тъ ви́дѣлъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ неизглаго́ланное є҆гѡ̀ сконча́въ смотре́нїе.

Дни памяти Иоанна Предтечи : ХРАМ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — 7 июля по н.ст. (24 июня по ст.ст.)
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — 11 сентября по н.ст. (29 августа по ст.ст.)
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — 6 октября по н.ст. (23 сентября по ст.ст.)
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — 20 января по н.ст. (7 января по ст.ст.)
Первое (IV в.) и второе (452 г.) обретение главы Иоанна — 9 марта по н.ст. (25 февраля по ст.ст.)
Третье (ок. 850 г.) обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — 7 июня по н.ст. (25 мая по ст.ст.)
Перенесение десной руки Иоанна Предтечи (1799 г.) — 25 октября по н.ст. (12 октября по ст.ст.)

↑Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

7 июля по н.ст. (24 июня по ст.ст.)

Рождество Святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна

Как повествует Евангелие (Лк. 1, 57 — 80), праведные родители святого Иоанна Крестителя — священник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей, так как Елисавета была неплодна. Однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенника кадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя — Мессии. Захария смутился, на него напал страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.

Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней беременностью, таилась пять месяцев, пока ее не посетила приходившаяся ей дальней родственницей Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить Свою и ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в Ней Сына Божия приветствовал «играньми, яко песньми» и святой Иоанн, еще находившийся в утробе матери своей, праведной Елисаветы.

Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья радовались вместе с ней. На восьмой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени. Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн имя ему» — и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне — Предтече Господа.

После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов нечестивый царь Ирод повелел избить всех младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в. пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно, и был убит прямо в храме. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего в мир Господа.

↑Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

11 сентября по н.ст. (29 августа по ст.ст.)

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом повествуют Евангелисты Матфей (Мф. 14, 1-12) и Марк (Мк. 6, 14-29).

После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи. (После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа в управление Галилею). Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа (Лк. 3, 19, 20). В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она ни попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который любил святого Предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Саломии. По преданию, уста мертвой главы проповедника покаяния еще раз открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Саломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его святую главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок земли (обретение честной главы празднуется 24 февраля). Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще некоторое время. Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему связанного Иисуса Христа, над Которым он насмеялся (Лк. 23, 7-12).

Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной жизни. Саломия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее находилась надо льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского императора Кая Калигулы (37-41 гг.) и был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей.

В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка.

↑Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

6 октября по н.ст. (23 сентября по ст.ст.)

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Зачатие славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Святой пророк Малахия предсказывал, что раньше Мессии явится Его Предтеча, который укажет на Его пришествие. Поэтому иудеи, ожидавшие Мессию, ждали и явление Его Предтечи. В городе Иудином Нагорной страны Палестины жили праведные священник Захария и жена его Елисавета, беспорочно соблюдавшие заповеди Господни. Однако супруги были несчастны: дожив до преклонных лет, они были бездетны и не переставали молиться Богу, чтобы Он даровал им дитя. Однажды, когда святой Захария был очередным священником в храме Иерусалимском, он вошел во время Богослужения в Святилище для каждения фимиамом. Войдя за завесу Святилища, он увидел Ангела Божия, стоявшего по правую сторону кадильного жертвенника. Святой Захария смутился и остановился в страхе, но Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана, жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Но праведный Захария не поверил словам Небесного вестника, и тогда Ангел сказал ему: «Я — Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан благовестить тебе это. И вот, ты будешь немым до дня рождения, потому что не поверил словам моим». Между тем народ ждал Захарию и удивлялся, что он так долго не выходит из Святилища. И когда он вышел, то должен был преподать народу благословение, но не смог произнести его, так как был поражен немотой. Когда Захария знаками объяснил, что не может говорить, то народ понял, что ему было видение. Пророчество Архангела исполнилось, и праведная Елисавета разрешилась от уз неплодия, родив миру Предтечу и Крестителя Господня Иоанна.

↑Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

20 января по н.ст. (7 января по ст.ст.)

Иоанн Предтеча

В Православной Церкви установлен обычай на следующий день великих Господских и Богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории. Так, на следующий день Богоявления Церковь чтит того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить Его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя. Сродник Господень по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Предтеча Господень родился шестью месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения, открыв в храме отцу, что у него родится сын. Испрошенный молитвами, предвозвещенный свыше, младенец был исполнен Всесвятого Духа. Святой Иоанн в дикой пустыне приготовлял себя к великому служению строгой жизнью, постом, молитвой и состраданием к судьбам народа Божия. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния. Он явился на берег Иордана, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Спасителя мира. По выражению церковных песнопений, святой Иоанн был «светлою утреннею звездою», которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным Солнцем — Христом. Крестив безгрешного Агнца Божия, святой Иоанн вскоре мученически скончался, усеченный мечом по приказанию царя Ирода.

7 января (по ст.ст.) вспоминается перенесение десной руки святого Иоанна Предтечи из Антиохии в Царьград (956 г.) и чудо святого Иоанна Предтечи на агарян в Хиосе.

Тело святого Иоанна Крестителя было погребено в самарийском городе Севастии. Святой евангелист Лука, обходя с проповедью Христовой разные города и селения, пришел в Севастию, где ему передали правую руку святого Иоанна Пророка, которой он крестил Спасителя. Апостол Лука принес ее в родной город Антиохию. Когда магометане овладели Антиохией, диакон Иов перенес святую руку Предтечи из Антиохии в Халкидон, откуда она в самое навечерие Богоявления Господня была перенесена в Константинополь (956 г.), где и хранилась. Русский паломник Добрыня, будущий святой архиепископ Новгородский Антоний (память 10 февраля), в 1200 году видел десную руку Предтечи в царских палатах. Из деяний святых известно, что в 1263 году по взятии Константинополя крестоносцами император Болдуин передал одну плечевую кость святого Иоанна Крестителя Оттону де Цикону, который передал ее цистерионскому аббатству во Франции. Десная рука продолжала храниться в Константинополе. В конце XIV — начале XV вв. эту святыню видели в Царьграде в монастыре Перивлепте русские паломники Стефан Новгородец, диакон Игнатий, дьяк Александр и диакон Зосима. По взятии турками Константинополя в 1453 году, его святыни по воле завоевателя Магомета были собраны и хранились в царской сокровищнице за печатью.В Деяниях святых приводятся ясные свидетельства, что правая рука святого Предтечи отдана была в 1484 году сыном Магомета султаном Баязетом родосским рыцарям, чтобы приобрести себе их расположение, так как у них находился опасный соперник Баязета, его брат. Об этом событии говорит его современник и участник, вице-канцлер родосский Вильгельм Гаорсан Галло. Родосские рыцари, утвердившиеся на острове Мальта (в Средиземном море), перенесли туда полученную ими святыню. Когда император Павел I (1796 — 1801 гг.) стал гроссмейстером Мальтийского ордена в честь святого Пророка Иоанна, десная рука Предтечи, часть Животворящего Креста и Филермская икона Божией Матери были перенесены в 1799 году с острова Мальта в Россию, в орденскую капеллу в Гатчине (память 12 октября). В том же году эти святыни были перенесены в церковь в честь Нерукотворенного Спаса в Зимнем дворце. На этот праздник была составлена особая служба.

↑Первое (IV в.) и второе (452 г.) обретение главы Иоанна

9 марта по н.ст. (25 февраля по ст.ст.)

Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи

После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, тело его было погребено учениками в самарийском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в бесчестном месте. Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы (о ней упоминает святой евангелист Лука — Лк. 8, 3), тайно взяла святую главу, положила ее в сосуд и погребла на горе Елеонской — в одном из поместий Ирода. Через много лет поместье это перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Когда копали ров для фундамента, был обретен сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим от нее благодатным знамениям. Так произошло Первое обретение главы. Иннокентий хранил ее с величайшим благоговением, но перед своей смертью, боясь, как бы святыня не была поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом месте, где обрел. По кончине его церковь пришла в запустение и разрушилась.

В дни равноапостольного царя Константина Великого (+ 337 г., память 21 мая), когда христианская вера стала процветать, двум инокам, пришедшим в Иерусалим на поклонение святым местам, дважды явился сам святой Предтеча и открыл место нахождения своей честной главы. Иноки отрыли святыню и, положив ее в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к себе домой. По дороге они встретили незнакомого горшечника и дали ему нести драгоценную ношу. Не зная, что он несет, горшечник спокойно продолжал путь, Но ему явился сам святой Предтеча и велел бежать от нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было у него в руках. Горшечник скрылся от иноков и дома с почестью хранил честную главу. Перед смертью он запечатал ее в водоносный сосуд и передал сестре. С тех пор честная глава была преемственно хранима благоговейными христианами, пока ее обладателем не стал священник Евстафий, зараженный арианской ересью. Он совратил множество недужных, исцелившихся от святой главы, приписывая благодать еретичеству. Когда его кощунство открылось, он был вынужден бежать. Закопав святыню в пещере, близ Емессы, еретик рассчитывал впоследствии вернуться и снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В пещере поселились благочестивые иноки, а потом на этом месте возник монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы. Это обретение стало праздноваться как второе. Святыня была перенесена в Емессу, а затем в Константинополь.

↑Третье (ок. 850 г.) обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

7 июня по н.ст. (25 мая по ст.ст.)

Третье (ок. 850) обретение главы Иоанна Предтечи

Третье обретение честной главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна было около 850 года. Во время волнений в Константинополе в связи с ссылкой святителя Иоанна Златоуста (память 13 ноября) глава святого Иоанна Предтечи была унесена в город Емесу. Оттуда во время набегов сарацин она была перенесена (около 810 — 820 гг.) в Команы и там, в период иконоборческих гонений, была скрыта в земле. Когда иконопочитание было восстановлено, патриарху Игнатию (847 — 857 гг.) во время ночной молитвы было указано в видении место, где скрыта глава святого Иоанна Предтечи. Первосвятитель сообщил об этом императору, который послал посольство в Команы, и там глава была в третий раз обретена, в указанном патриархом месте, около 850 года. Позже глава вновь была перенесена в Константинополь и здесь 25 мая положена в придворной церкви, часть святой главы находится на Афоне.

↑Перенесение десной руки Иоанна Предтечи (1799 г.)

25 октября по н.ст. (12 октября по ст.ст.)

Перенесение из Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки святого Иоанна Крестителя совершилось в 1799 году. Эти святыни хранились на острове Мальта у рыцарей католического ордена святого Иоанна Иерусалимского. В 1798 году, когда французы захватили остров, мальтийские рыцари обратились к защите и покровительству России. 12 октября 1799 года они преподнесли эти древние святыни императору Павлу I, который в это время находился в Гатчине. Осенью 1799 года святыни перевезены в Петербург и помещены в Зимнем дворце в церкви в честь Нерукотворенного Образа Спасителя. Праздник этому событию установлен в 1800 году.


Акафист святому славному Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Аудио:

 

Кондак 1

Из­бра́н­ный от лет дре́в­них бы­ти Предте́чею и Крести́телем Спа­си́­те­ля ми́­ра Хри­ста́ Бо́­га, Иоа́нне богохва́льне, про­слав­ля́ю­ще просла́вльшаго тя Го́с­по­да, по­хва́ль­ная воспису́ем ти, я́ко бо́льшему всех рожде́нных жена́ми, во пло́­ти А́нгелу, по­кая́­ния пропове́днику; ты же, я́ко име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких бед сво­бож­да́й и к по­кая­нию воздвиза́й нас, лю­бо́­вию те­бе́ зо­ву́­щих:

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Икос 1

Ар­ха́н­гел Гаврии́л, пред­сто­я́й пред Бо́­гом, по́с­лан бысть ко иере́ю Заха́рии, ег­да́ той, служа́ по чи́ну чреды́ своея́, вни́­де покади́ти в це́р­ковь Госпо́дню; и, пред­ста́в одесну́ю ол­та­ря́ кади́льнаго, благовествова́ше о тво­е́м рождестве́, ве­ли́­кий Иоа́нне, возвеща́я Заха́рии ра́­дость и ве­се́­лие, и я́ко мно́­зи о рождестве́ тво­е́м возра́дуются. Се­го́ ра́­ди и мы, ди́в­но­му о те­бе́ Бо́­жию благоволе́нию чудя́­щеся и ра́дующеся, со благогове́нием в по­хва­лу́ те­бе́ во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, Сове́та Бо́­жия не­из­ре­че́н­наго таи́н­ни­че; ра́­дуй­ся, ди́в­на­го смотре́ния Его́ ис­пол­не́­ние.

Ра́­дуй­ся, пре́ж­де лет мно́гих проро́чеством Иса́ии проявле́нный; ра́­дуй­ся, ве́стниче пред ли­це́м Госпо́дним, дре́в­ле прорече́нный.

Ра́­дуй­ся, предназна́ченный бы­ти вели́ким проро́ком Вы́ш­ня­го; ра́­дуй­ся, по обетова́нию А́н­ге­ла рожде́нный.

Ра́­дуй­ся, еще́ во чре́ве ма́­те­ре твоея́ Ду́­ха Свя­та́­го ис­по́л­нен­ный; ра́­дуй­ся, пре́ж­де рождества́ тво­его́ на вели́кое служе́ние освя­ще́н­ный.

Ра́­дуй­ся, непло́дства роди́телей разреше́ние; ра́­дуй­ся, иере́я Бо́­жия ра́­дость и ве­се́­лие.

Ра́­дуй­ся, дще́ре Ааро́новы прозябе́ние; ра́­дуй­ся, плод мо­ли́т­вы Богодарова́нный.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 2

Ви́­дя Заха́рия я́вльшагося ему́ А́н­ге­ла, сму­ти́­ся, и страх нападе́ нань, и не ве́рова словесе́м благове́стия его́ о рождестве́ тво­е́м; ег­да́ же за неве́рие немото́ю свя́зан бысть, удивля́шеся пресла́вному чудеси́, всем се́рд­цем вопия́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум неуразумева́емый ра­зу­ме́­ти и́щуще лю́­дие, жду́ще Заха́рию, и чудя́хуся, уме́длившу ему́ в це́рк­ви; изше́дшу же ему́ и не могу́щу гла­го́­ла­ти к ним, но то́кмо помава́ющу, разуме́ша вси, я́ко ви́дение ви́де в це́рк­ви. Мы же, про­слав­ля́ю­ще ди́в­на­го Творца́ чу­де́с, Бо́­га, во­пи­е́м те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, бла­ги́й вино́вниче безгла́сия о́тча; ра́­дуй­ся, слез ма́­те­ре твоея́ премене́ние на ра́­дость.

Ра́­дуй­ся, тоя́ поноше́ния в лю́­дех отъя́тие; ра́­дуй­ся, вели́кое ро́ждшим тя уте­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, я́ко в шесты́й ме́сяц о зача́тии тво­е́м Пре­свя­та́я Де́ва Мари́я в Назаре́те от А́н­ге­ла извести́ся; ра́­дуй­ся, я́ко о рождестве́ тво­е́м мно́­зи возвесели́шася.

Ра́­дуй­ся, я́ко и́мя благода́тное, от А́н­ге­ла нарече́нное, получи́вый; ра́­дуй­ся, я́ко и́ме­нем тво­и́м немотствова́ние от­ца́ тво­его́ Заха́рии разреши́ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко и́мя Бо́­жие о те­бе́ от­це́м тво­и́м благослови́ся; ра́­дуй­ся, я́ко о чу́днем рождестве́ тво­е́м страх и удив­ле́­ние в о́к­рест живу́щих яви́­ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко по всей стра­не́ Иуде́йстей о ди́внем рождестве́ тво­е́м возвести́ся; ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю спа­се́­ние мно́гим в ми́­ре сем яви́­ся.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го разреши́ непло́дство заматоре́вшия во днех сво­и́х пра́ведныя Елисаве́ты: зача́т бо тя, сла́в­ный Предте́че Госпо́день, и тая́шеся ме́сяц пять, глаго́лющи: я́ко та́­ко мне со­тво­ри́ Гос­по́дь во дни, в ня́же призре́ отъя́ти поноше́ние мое́ в челове́цех. Ег­да́ же прия́ Иму́щую во чре́ве Хри­ста́, ис­по́л­ни­ся Ду́­ха Свя́та и возо­пи́ гла́сом ве́лиим: «Отку́ду мне сие́, я́ко при­и́де Ма́­ти Го́с­по­да мо­его́ ко мне!» С Не́ю­же ра́дующися, взыва́ше Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́яй предыти́ пред Го́с­по­дем ду́­хом и си́­лою Илиино́ю, еще́ из чре́ва ма́­те­ре твоея́ испо́лнился еси́ Ду́­ха Свя­та́­го, отону́дуже и Проро́к ди́вный по­ка­за́л­ся еси́, ег­да́ во утро́­бе ма́­те­ре твоея́ сый, взыгра́лся еси́ ра́дощами прише́ствию Ма­те­ри Госпо́дней. Бо́­га бо по­зна́л еси́ носи́ма в ложесна́х Бла­го­да́т­ныя и Того́ ма́терним гла́сом про­по­ве́­дал еси́: подоба́ше бо Бо­же́ст­вен­ных веще́й пресла́вным бы­ти нача́лом. Се­му́ у́бо бла­го­го­ве́й­но удивля́ющеся, с ра́­дос­тию те­бе́ во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, еще́ во утро́­бе ма́терней предпосла́вшаго тя Го́с­по­да чу́дным ве­се́­ли­ем предъяви́вый; ра́­дуй­ся, я́ко те­бе́ ра́­ди и ма­те­ри тво­е́й Елисаве́те воплоще́ние Хрис­то́­во откры́ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко и та ис­по́л­ни­ся Ду́­ха Свя́та; ра́­дуй­ся, я́ко и она́ преди́вная проро́чица яви́­ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко от нея́ Пре­свя­та́я Де́ва Мари́я Блаже́нною в же­на́х нарече́ся; ра́­дуй­ся, я́ко то́ю Она́ и Ма́терию Го́с­по­да наименова́ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко и безсе́менный плод Тоя́ Благослове́нным пронарече́ся; ра́­дуй­ся, Пре­му́д­ро­сте Бо­же́ст­вен­ныя предъявле́ние.

Ра́­дуй­ся, свя­та́­го супру́жества благослове́ние; ра́­дуй­ся, непло́дных ложе́сн ди́в­ное прозябе́ние.

Ра́­дуй­ся, рожде́нием тво­и́м удиви́вый лю́­ди; ра́­дуй­ся, све́тлый Сло́ва гла́се.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 4

Бу́­рею сомне́ния смуще́нный, иере́й Заха́рия не можа́ше, по словеси́ а́нгельскому, проглаго́лати. Ег­да́ же по рождестве́ тво­е́м, Предте́че Госпо́день, написа́ благода́тное и́мя твое́, а́бие отверзо́шася ус­та́ и язы́к его́, и гла­го́­ла­ше, благословя́ Бо́­га, и проро́чествова, глаго́ля: бла­го­сло­ве́н Гос­по́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и со­тво­ри́ из­бав­ле́­ние лю́­дем Сво­и́м, и ты, от­ро­ча́, Проро́к Вы́ш­ня­го нарече́шися, поя́ Тому́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́шаша о́к­рест живу́щии лю́­дие о пресла́внем и чу́днем рождестве́ тво­е́м, со удивле́нием глаго́лаху в се­бе́: «Что у́бо от­ро­ча́ сие́ бу́дет?» Мы же тя, пре­сла́в­ный Предте́че Госпо́день, я́ко бо́льша всех рожде́нных жена́ми, досто́йно чту́ще, убла­жа́­ем си́­це:

Ра́­дуй­ся, от зача́тия тво­его́ бла­го­да́т­ных явле́ний ис­по́л­нен­ный; ра́­дуй­ся, в рождестве́ тво­е́м Бо́­гом про­сла́в­лен­ный.

Ра́­дуй­ся, во младе́нчестве тво­е́м от от­ца́ тво­его́ Проро́ком Вы́ш­ня­го нарече́нный; ра́­дуй­ся, во о́трочестве тво­е́м Ду́­хом Свя­ты́м про­све­ще́н­ный и укрепле́нный.

Ра́­дуй­ся, Бо́­га воплоти́вшагося сро́дник по пло́­ти бы́вый; ра́­дуй­ся, от Бо́­га высо́кое зва́ние Предте́чи и Крести́теля при­е́мый.

Ра́­дуй­ся, заре́, Свет но́вый ми́­ру возвести́вшая; ра́­дуй­ся, звез­до́, путь, веду́щий ко Хри­сту́, освети́вшая.

Ра́­дуй­ся, денни́це Со́лн­ца незаходи́маго; ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че Све́­та неугаса́емаго.

Ра́­дуй­ся, путь гряду́щему Хри­сту́ уготовля́яй; ра́­дуй­ся, А́н­ге­ла и че­ло­ве́­ка в се­бе́ явля́яй.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 5

Богопроти́вное веле́ние беззако́ннаго детоуби́йцы И́рода изгна́ тя из до́­му о́тча в непрохо́дную пус­ты́­ню, носи́ма ма́терию, Предте́че Госпо́день, иде́­же и пребыва́л еси́ до дне яв­ле́­ния тво­его́ ко Изра́илю, яды́й акри́ды и мед ди́вий и Бо́­гу вопия́: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дя­ще ди́в­ное Бо́­жие о те­бе́ про­мыш­ле́­ние, Иоа́нне богохва́льне, я́ко от младе́нческих пеле́н по́стническаго жи­тия́ люби́тель по­ка­за́л­ся еси́, отону́дуже во́­лею Вы́ш­ня­го по́с­лан был еси́ пропове́дати лю́­дем гряду́щее во Хрис­те́ спа­се́­ние, се­го́ ра́­ди со удивле́нием и лю­бо́­вию те­бе́ взы­ва́­ем:

Ра́­дуй­ся, я́ко, еще́ младе́нец сый, ца­ря́ И́рода устраши́л еси́; ра́­дуй­ся, от напра́снаго убие́ния тем десни́цею Вы́ш­ня­го сохране́нный.

Ра́­дуй­ся, пусты́ни шипо́к бла­го­во́н­ный; ра́­дуй­ся, высото́ю подвиго́в тво­и́х всех удиви́вый.

Ра́­дуй­ся, пра́ваго пу­ти́ ве́р­ный указа́телю; ра́­дуй­ся, чис­то­ты́ и це­ло­му́д­рия пре­ди́в­ный хра­ни́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, ева́нгельскаго самоотверже́ния о́б­ра­зе со­вер­ше́н­ный; ра́­дуй­ся, мо­на́­шест­вую­щих по­кро́­ве и утвер­жде́­ние.

Ра́­дуй­ся, богосло́вствующих умо́в про­све­ще́­ние; ра́­дуй­ся, гре́ш­ным ми­ло­се́р­дия Бо́­жия две́ри отверза́яй.

Ра́­дуй­ся, ка́ющимся гре́шником от Го́с­по­да про­ще́­ние по­да­ва́­яй; ра́­дуй­ся, плоды́ досто́йны по­кая́­ния твори́ти по­мо­га́­яй.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник сла́в­ный ты, бо­же́ст­вен­ный Предте́че, по­ка­за́л­ся еси́ в пусты́ни Иорда́нстей во дни яв­ле́­ния Хри­ста́ Бо́­га ми́­ру. Се­го́ бо, Гряду́щаго к те­бе́, показа́л еси́ лю́­дем, глаго́ля: «Се, А́г­нец Бо́­жий, взе́мляй гре­хи́ ми́­ра!»; Его́­же мы ве́­рою по­зна́в­ше, по­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ свет и́с­ти­ны, Иоа́нне богопросвеще́нне, всем явля́яй Сла́­вы О́тчия сия́ние, я́вльшееся пло́тски нас ра́­ди. Вопия́л бо еси́ в пусты́ни лю́­дем: «Пока́йтеся, прибли́жи бо ся Ца́рст­вие Не­бе́с­ное: сотвори́те плоды́ досто́йны по­кая́­ния. Се бо гряде́т по мне, И́же крести́т вы водо́ю и Ду́­хом». Се­го́ ра́­ди по­хва́ль­ная те­бе́ во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, прише́ствия Месси́и возвести́телю; ра́­дуй­ся, путе́й Гос­по́д­них угото́вателю.

Ра́­дуй­ся, ве́тхия и но́выя бла­го­да́­ти хо­да́­таю; ра́­дуй­ся, про­ро́­ков преде́ле и на­ча́­ло Апо́с­то­лов.

Ра́­дуй­ся, гла́се Сло́ва благознамени́тый; ра́­дуй­ся, по­кая́­ния про­по­ве́д­ни­че ве­ле­гла́с­ный.

Ра́­дуй­ся, мно́гих сыно́в Изра́илевых ко Го́с­по­ду обрати́вый; ра́­дуй­ся, лю́­ди соверше́нны Го́сподеви уго­то́­ва­вый.

Ра́­дуй­ся, фарисе́ев и саддуке́ев дерз­но­ве́н­но обличи́вый; ра́­дуй­ся, плоды́ досто́йны по­кая́­ния твори́ти научи́вый.

Ра́­дуй­ся, просвеще́ния духо́внаго указа́телю; ра́­дуй­ся, и́щущым предста́тельства тво­его́ не­усы́п­ный зас­ту́п­ни­че.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 7

Хо­тя́­щу от те­бе́ крести́тися Го́с­по­ду Иису́­су, Иоа́нне богоблаже́нне, глаго́лал еси́: «Аз тре́бую То­бо́ю крести́тися», оба́­че повину́яся, ре́кшу Тому́: «Оста́­ви ны́­не», воздви́гл еси́ десни́цу твою́ на гла­ву́ Его́ и, крести́в не тре́бующаго очище́ния, вопия́л еси́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вую по­дая́ бла­го­да́ть крести́тися изво́ливый от те­бе́ Гос­по́дь, спо­до́­би тя Ду́­ха прише́ствие ви́дети и глас О́тческий с Не­бе­се́, свиде́тельствующий Его́ Сыновство́, слы́шати. Отону́дуже в Трие́х Ли́цех Еди́­но­му Бо́­гу покланя́тися нас научи́л еси́. Его́­же бре́н­ны­ми про­слав­ля́ю­ще уст­на́­ми, в по­хва­лу́ сия́ те­бе́ при­но́­сим:

Ра́­дуй­ся, Тро́и­чес­ка­го Богоявле́ния пе́рвый про­по­ве́д­ни­че; ра́­дуй­ся, в Трие́х Ли́цех Еди́­на­го Бо́­га и́с­тин­ный покло́нниче.

Ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го в ви́де голуби́не яснозри́телю; ра́­дуй­ся, снисхожде́ния Его́ от От­ца́ на Сы́­на свиде́телю.

Ра́­дуй­ся, гла́­са с Не­бе­се́ от Бо́­га От­ца́ слы́шателю; ра́­дуй­ся, яв­ле́­ния люб­ве́ О́тчи к Сы́­ну созерца́телю.

Ра́­дуй­ся, Сы́­на Бо́­жия из­бра́н­ный Крести́телю; ра́­дуй­ся, во́ли Его́ свя­ты́я исполни́телю.

Ра́­дуй­ся, сла́внаго слу­же́­ния спа­се́­нию ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го ре́в­ност­ный рачи́телю; ра́­дуй­ся, вели́каго Та́инства Креще́ния пе́рвый соверши́телю.

Ра́­дуй­ся, Бо­же́ст­вен­ныя ра́­дос­ти ве́стниче; ра́­дуй­ся, Но́­ва­го Заве́та пе́рвый учи́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 8

Стра́н­ное и не­из­ре­че́н­ное сми­ре́­ние воплоти́вшагося Бо́­га Сло́ва ви́­дев, богоблаже́нне Крести́телю, Боже́ственную Свою́ гла­ву́ приклони́вша и ра́бское креще́ние прие́мша, ты и сам весь испо́лнился еси́ вели́каго сми­ре́­ния. Ис­про­си́ у́бо боголюбе́зную доброде́тель сию́ и нам, одержи́мым го́рдостию, я́ко да от серд­ца́ смире́нна во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь бла­го­да́т­ных да­ро­ва́­ний ис­по́л­нен­ный, те­че́­ние вре́менныя жи́з­ни скончава́я, Иоа́нне богознамени́те, всех поуча́л еси́ исполне́нием Зако́на и покая́нием благоугожда́ти Го́сподеви. Се­го́ ра́­ди бла­го­да́р­ствен­ное хвале́ние те­бе́, ве­ли́­кому учи́­те­лю и́с­ти­ны, вос­пе­ва́­ем:

Ра́­дуй­ся, Зако́на и оправда́ний Гос­по́д­них на­са­ди́­те­лю; ра́­дуй­ся, И́родова без­за­ко́­ния обличи́телю.

Ра́­дуй­ся, о ис­пра́в­ле­нии того́ рачи́телю; ра́­дуй­ся, пра́в­ды ра́­ди темни́чное заключе́ние и у́зы претерпе́вый.

Ра́­дуй­ся, за и́с­ти­ну во гла­ву́ усече́нный; ра́­дуй­ся, я́ко те́­ло твое́ от ученико́в тво­и́х че́стне погребе́ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко Бо́­жи­им смотре́нием глава́ твоя́ нетле́нна соблюде́ся; ра́­дуй­ся, я́ко та на уте­ше́­ние, ос­вя­ще́­ние и цельбы́ христиа́ном да­де­ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко и десни́це тво­е́й, крести́вшей Го́с­по­да, ве́рнии благоче́стне по­кла­ня́­ют­ся; ра́­дуй­ся, я́ко от те­бе́ мно́гая чу­де­са́ те́ми доны́не соверша́ются.

Ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю ве́рнии от страс­те́й безче́стия из­бав­ля́­ют­ся; ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю гре́ш­нии к по­кая­нию воздвиза́ются.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 9

Все ес­тес­тво́ а́н­гель­ское уди­ви́­ся вы­со­те́ слу­же́­ния тво­его́, и Це́р­ковь бла­го­го­ве́й­но прославля́ет тя, я́ко дру́га Хри­ста́ Бо́­га, предше́дшаго пред Ним ду́­хом и си́­лою Илиино́ю. Ревну́я бо по и́стине, дерз­но­ве́н­но облича́л еси́ фарисе́ев и беззако́ннаго И́рода, от не­го́ же и му́­че­ни­чес­кую кон­чи́­ну при­я́л еси́. Покланя́ющеся у́бо чест­не́й главе́ тво­е́й, мо́­лим­ся ти: из­ба́­ви нас от страс­те́й безче́стия, да чи́стым се́рд­цем и ус­ты́ по­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́йство вся́­кое земноро́дных не довле́ет досто́йно вос­хва­ли́­ти тя, Иоа́нне богохва́льне: те­бе́ бо ус­та́ Хри­сто́­вы похвали́ша, вы́сша про­ро́­ков и бо́льша всех рожде́нных жена́ми тя наименова́ша. Отону́дуже досто́йную по­хва­лу́ при­нес­ти́ те­бе́ недоумева́юще, во­пи­е́м ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Хри­сто́­вы ве­ли́­кая сла́­во; ра́­дуй­ся, А́н­ге­лов преди́вное чу́­до.

Ра́­дуй­ся, пра́отцев ра́­дость и прославле́ние; ра́­дуй­ся, про­ро́­ков вы­со́­кая по­хва­ло́.

Ра́­дуй­ся, Апо́с­то­лов богосве́тлый ве́н­че; ра́­дуй­ся, свя­ти́­те­лей велеле́пая кра­со­то́.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­ков в но́вой бла­го­да́­ти на­ча́­ло; ра́­дуй­ся, пре­по­до́б­ных соверше́ние.

Ра́­дуй­ся, пра́­вед­ных удо­бре́­ние; ра́­дуй­ся, де́вственников и по́ст­ни­ков ос­но­ва́­ние.

Ра́­дуй­ся, всех хри­сти­а́н вели́кое уте­ше́­ние; ра́­дуй­ся, я́ко от всех христиа́нских ро­до́в и́мя твое́ прославля́ется.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 10

Спас­ти́ мир прише́дшаго во пло́­ти Хри­ста́ Бо́­га благовести́л еси́ и су́­щим во а́де: я́ко­же бо денни́ца, предходя́щая со́лн­цу, освети́л еси́ во тьме и се́ни сме́ртней седя́щих. Отону́дуже вско́ре Го́с­по­дем изведе́н был еси́ со все́­ми от ве́­ка пра́­вед­ны­ми, поя́ Ему́, я́ко Изба́вителю и По­бе­ди́­те­лю сме́р­ти: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и при­бе́­жи­ще спа­си́­тель­ное всем, моли́твенно к те­бе́ при­те­ка́ю­щим, бо­же́ст­вен­ный Иоа́нне: се­го́ ра́­ди пе́снь­ми похва́льными убла­жа́­ем тя си́­це:

Ра́­дуй­ся, мо́щный зас­ту́п­ни­че наш и ве́р­ный от бед хра­ни́­те­лю; ра́­дуй­ся, злостра́ждущих от ду­хо́в зло́бы ско́­рый по­мо́щ­ни­че и изба́вителю.

Ра́­дуй­ся, непло́дствующим благослове́ние от Бо́­га низ­по­сы­ла́­яй; ра́­дуй­ся, при­те­ка́ю­щих к те­бе́ с ве́­рою от треволне́ния страс­те́й избавля́яй.

Ра́­дуй­ся, во вражде́ су́­щих ско́ро умиротворя́яй; ра́­дуй­ся, во вся́­кой нужде́ и пе­ча́­ли усе́рд­но при­те­ка́ю­щим к те­бе́ ско́рую по́­мощь по­да­ва́­яй.

Ра́­дуй­ся, благотеку́щих от самообольще́ния и пре́­лес­ти изыма́яй; ра́­дуй­ся, вруча́ющим се­бе́ тво­ему́ хо­да́­тай­ству в час сме́ртный по­мо­га́­яй.

Ра́­дуй­ся, лю́бящих тя от воз­душ­ных мыта́рств пред­ста́­тель­ством тво­и́м свобожда́яй; ра́­дуй­ся, по­чи­та́ю­щих сла́вную па́­мять твою́ ве́ч­ныя жи́з­ни мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми сподобля́яй.

Ра́­дуй­ся, ни́­щих и вдо­ви́ц и си­ро́т за­ступ­ле́­ние; ра́­дуй­ся, по Бо́­зе и Бо­го­ро́­ди­це христиа́ном при­бе́­жи­ще и упо­ва́­ние.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 11

Пе́­ние вся́­кое не довле́ет по до­стоя́­нию до́блестей тво­и́х вос­хва­ли́­ти тя, Крести́телю Госпо́день; но мы, лю­бо́­вию пону́ждени, дерза́ем вос­пе­ва́­ти ве­ли́­чия твоя́, е́же ми́лостивно при­ими́ от нас, первостоя́телю у Пре­сто́­ла Пре­свя­ты́я Тро́ицы, и мо­ли́ свободи́тися нам от вся́­кия скве́р­ны гре­хо́в­ныя, да чи́стым се́рд­цем и уст­на́­ми по­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све­ти́ль­ни­ка Све́­та непристу́пнаго и всесве́тлых бла­го­да́т­ных да­ро­ва́­ний всего́ испо́лнена тя, Иоа́нне богопросвеще́нне, ве́­ду­ще, ра́­дост­но при­но́­сим ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, самови́дче озари́вшаго тя свы́­ше Бо­же́ст­вен­на­го Све́­та; ра́­дуй­ся, све́­том доб­ро­де́­те­лей тво­и́х просла́вивый Бо́­га.

Ра́­дуй­ся, Пре­свя­ты́я Тро́ицы велеле́пую сла́­ву яви́­вый; ра́­дуй­ся, пра́вый и ди́вный путь к Не­бе­си́ показа́вый.

Ра́­дуй­ся, и су́­щим во а́де Бо́­га, я́вльшагося во пло́­ти, благовести́телю; ра́­дуй­ся, душ пра́­вед­ных, от ве́­ка в преиспо́дней держи́мых, возвесели́телю.

Ра́­дуй­ся, Влады́ки Хри­ста́ Бо́­га дру́­же и́скренний; ра́­дуй­ся, яви́­вый ми́­ру Свет и́с­тин­ный.

Ра́­дуй­ся, светоза́рное све́­та ева́нгельскаго сия́ние; ра́­дуй­ся, ро́­да хри­сти­а́н­ска­го прославле́ние.

Ра́­дуй­ся, Сове́та Бо́­жия ис­пол­не́­ние; ра́­дуй­ся, я́ко от восто́к со́лн­ца да́же до за́пад хва́льно и́мя твое́.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 12

Бла­го­да́­ти тезоимени́тый, Крести́телю Госпо́день, и то́ю обогати́вся, победоно́сец пре­сла́в­ный по­ка­за́л­ся еси́: победи́л бо еси́ вра­ги́ и вся́­кую зло́бу, и вели́кое служе́ние твое́ му́­че­ни­чес­ким по́двигом запечатле́л еси́. Ны́­не же, пред­стоя́ Пре­сто́­лу Ца­ря́ ца́рст­вую­щих, мо­ли́ Его́ дарова́ти ве́р­ным по­бе́­ды на вра­ги́ и во всем благопоспеше́ние, в доброде́телех же благода́тное укреп­ле́­ние, пою́щым Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще Бо́­га, ди́в­но в те­бе́ просла́вльшагося, хва́­лим тя, богоблаже́нне Крести́телю, я́ко и́скренняго дру́га Хри­сто́­ва, про­сла­вля­ем ве­ли́­кия по́д­ви­ги твоя́, убла­жа́­ем му́­че­ни­чес­кую кон­чи́­ну твою́ и си­це­ва́я ра́­дост­но во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, вселе́нский Апо́столе и Но́­ва­го Заве́та первому́чениче; ра́­дуй­ся, яв­ле́­ни­ем Хри­ста́ на зем­ли́ откры́вшагося Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го пе́рвый про­по­ве́д­ни­че.

Ра́­дуй­ся, язы́ков Бо­же́ст­вен­ное призва́ние предвозвести́вый; ра́­дуй­ся, безве́стная и та́йная пре­му́д­ро­сти Бо́­жия ми́­ру яви́­вый.

Ра́­дуй­ся, боже́ственными дея́нии плодоно́сен па́­че ины́х яви́­вый­ся; ра́­дуй­ся, я́ко све́­том дел тво­и́х про­сла́­ви­ся Оте́ц Не­бе́с­ный.

Ра́­дуй­ся, я́ко в па́мяти тво­е́й Це́р­ковь Христо́ву весели́ши неизрече́нно; ра́­дуй­ся, я́ко ны́­не ве́ч­на­го на­слаж­да́е­ши­ся ве­се́­лия изоби́льно.

Ра́­дуй­ся, боже́ственными лу­ча́­ми Три­со́л­неч­на­го Све́­та осия­ва́е­мый; ра́­дуй­ся, я́ко со безпло́тными Трисвяту́ю песнь Бо́­гу немо́лчно вопие́ши.

Ра́­дуй­ся, я́ко ны́­не, зерца́лом разре́шшимся, несре́дственне зри́ши Свя­ту́ю Тро́ицу.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 13

О, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, при­ими́ от нас ны́­не при­но­си́­мое те­бе́ мо­ле́­ние и тво­и́ми богоприя́тными к Бо́­гу мо­ли́т­ва­ми из­ба́­ви нас от вся́­ка­го зла, и ве́ч­ныя из­ми́ му́­ки, и нас­лед­ни­ками Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го соде́лай, да во ве́­ки по­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «Ар­ха́н­гел Гаврии́л...» и 1-й кондак «Из­бра́н­ный от лет...».

Мо­ли́т­ва

Крести́телю Хрис­то́в, про­по­ве́д­ни­че по­кая́­ния, ка́ющагося не пре́­зри ме­не́, но, совокупля́яся с во́и Небе́сными, мо­ли́­ся ко Вла­ды́­це за ме­не́, не­до­сто́й­на­го, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́­гия бе­ды́ впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ мо­его́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́д не име́яй кон­ца́ грехо́вному обы́чаю: пригвожде́н бо есть ум мой земны́м веще́м. Что сотворю́, не вем, и к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет душа́ моя́, то́кмо к те­бе́, свя­ты́й Иоа́нне, бла­го­да́­ти те­зо­име­ни́­те, я́ко тя пред Го́с­по­дем, по Бо­го­ро́­ди­це, вем бо́льша бы­ти рожде́нных всех: ты бо спо­до́­бил­ся еси́ косну́тися верху́ Ца­ря́ Хри­ста́, взе́млющаго гре­хи́ ми́­ра, А́гнца Бо́­жия. Его́­же мо­ли́ за гре́шную мою́ ду́­шу, да поне́ отны́не, в первыйна́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Хрис­то́в, чест­ны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый во бла­го­да́­ти му­че­ни­че, по́ст­ни­ков и пусты́нников на­ста́в­ни­че, чис­то­ты́ учи́­те­лю и бли́жний дру́­же Хрис­то́в, тя молю́, к те­бе́ прибега́ю, не от­ри́­ни ме­не́ от тво­его́ за­ступ­ле́­ния, но возста́ви мя, па́дшагося мно́­ги­ми гре­хи́: обнови́ ду́­шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, по­не́­же обоего́ нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй грех, по­кая́­ние же пропове́дуяй во очи­ще́­ние кого́ждо дел скве́рных: очи́с­ти у́бо мя, грех­ми́ оскверне́ннаго и пону́ди вни́ти, а́може ни­что́же скве́рно вхо́дит в Ца́рст­вие Не­бе́с­ное. Ами́нь.

Собор Иоанна Предтечи

Празднование Собора святого пророка и Предтечи Крестителя Господня Иоанна совершается 20 января (7 января по старому стилю) и относится к средним праздникам.

 

Содержание

Собор Иоанна Предтечи. Событие праздника
Собор Иоанна Предтечи. История праздника
Тропарь и кондак празднику Собор Иоанна Предтечи
Храмы и иконы в честь Собора Иоанна Предтечи на Руси

 

Собор Иоанна Предтечи. Событие праздника

В Православной Церкви установлен обычай на следующий день великих Господских и Богородичных праздников чтить память тех святых, которые послужили данному священному событию в истории. Так, на следующий день после Богоявления Церковь чтит святого пророка Иоанна Предотечу, который послужил Крещению Христову, возложив свою руку на главу Спасителя. Слово «собор» означает собрание людей, которые воздают честь и хвалу святому пророку и Предотече, Крестителю Господню Иоанну.      Иоанн Предотеча — великий пророк, завершающий историю Церкви Ветхозаветной и открывающий эпоху Нового Завета. «Честнаго Предотечи празднуем собор исперва выше предания, яко тайне божественнаго крещения послужившу» (Великие Минеи Четии, собранные Всероссийским Митрополитом Макарием). Святой пророк Иоанн свидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Иоанн Предотеча сподобился крестить Его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя.


Библиотека Русской веры
Собор святого Крестителя Иоанна. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале


Собор Иоанна Предтечи. История праздника

Иоанн Предотеча родился в семье священника Захарии и праведной Елисаветы. Захария и Елисавета, дожив до преклонных лет, не имели детей. Но Господь услышал их молитвы, и Архангел Гавриил возвестил о рождении сына священнику Захарии, когда тот находился в храме. Когда царь Ирод, узнав от волхвов о рождении Исуса Христа, повелел убить всех младенцев в Вифлееме, мать Иоанна Предотечи, Елисавета, успела уйти с сыном в пустыню. Его отец, Захария, в эти дни служил в Храме Иерусалимском. Когда к нему пришли с требованием выдать сына, священник ответил: «Я служу теперь Господу Богу Израилеву, а где в настоящее время сын мой, того не знаю». Рассерженные воины убили его прямо возле алтаря. О детских и юношеских годам Иоанна Предотечи ничего не известно.  Иоанн возрос в дикой и бесплотной пустыне, приготовляя себя к пророческому служению строгим постом, богомыслием и молитвой. В возрасте около 30 лет Иоанн вышел с проповедью  на берег реки Иордан,  тем самым готовя народ к принятию Спасителя мира. Многие, проникшись словами великого проповедника, приняли крещение в водах Иордана. На Иордан пришел и сам Господь Исус Христос, чтобы принять крещение от Иоанна.

Крещение Господне, икона, XVI век

После Крещения Спасителя Иоанн продолжил свою проповедь, призываю людей к покаянию, обличая грехи и пороки. Свою земную жизнь  Иоанн Предотеча завершил мученически. Он обличил царя Ирода Антипу (20 год до н. э. — после 39 года н. э.) за то, что тот оставил свою законную жену и сожительствовал с Иродиадой — женой своего брата Филиппа. Иоанн был схвачен и заключен в темницу.  Во время празднования дня своего рождения Ирод устроил пир, на который было приглашено множество вельмож, тысяча начальников и старейшин. На пир явилась Саломея — дочь Иродиады, которая своими плясками угодила царю, и он повелел ей просить у него все, что она пожелает. Она посоветовалась со своей матерью, которая, решив отомстить Иоанну за обличения, велела дочери просить у Ирода главу Иоанна Крестителя. Ирод опечалился, он боялся гнева Божия за убийство Пророка, которого и сам раньше слушался, боялся он и народа, который любил святого Предтечу. Однако из-за гостей и беззаконной клятвы он послал воина в темницу отсечь голову Иоанну Крестителя и отдать ее Саломее. Богобоязненная и благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова — Хузы, тайно взяла святую главу Иоанна Предотечи и погребла ее в глиняном сосуде на Елеонской горе. Святое тело в ту же ночь взяли ученики Предотечи и погребли в Севастии, там, где было совершено убийство. Когда до царского дворца дошли слухи о проповеди Исуса Христа и совершаемых Им чудесах, Ирод вместе с женой Иродиадой пошли проверить, на месте ли глава Иоанна Предотечи. Не найдя ее, они стали думать, что Исус Христос — это воскресший Иоанн Предотеча, о чем свидетельствует Евангелие (Мф. 14, 2; Лк. 9, 9-7). Мощи Иоанна Предотечи (кроме головы и правой руки) были сожжены вместе с Севастийским храмом по приказанию императора Юлиана-Отступника в 362 году.

 

Тропарь и кондак празднику Собор Иоанна Предтечи

Тропaрь, п®тeчи, глaсъ, в7.

Пaмzть прaведнику с8 похвалaми, тебЁ же довлёетъ свидётельство гDне п®тче, kви1лъ бо сz є3си2 вои1стину прорHкъ честнёйши, ћко и3 в8 бhстринахъ кrти1ти спод0билсz є3си2 проповёданнаго. тёмъ же и3 заи1стину пострадaвъ рaдуzсz. бlговэсти1лъ є3си2 и3 во ѓде сu1щимъ, бGа ћвльшагосz пл0тію, в8зeмлющаго грэхи2 ми1ра, и3 подаю1щаго нaмъ вeлію ми1лость.

Коd, глаc, ѕ7. самоглaсе.=

Пл0тьскагw ти2 пришeствіz ўбоsвсz їwрдaнъ, с0 страхомъ воз8врaщьсz. прор0ческое же служeніе свершaz їwaннъ, трeпетомъ њпрsташесz. ѓгGльстіи чи1ни дивлsхусz, зрsше тz въ водaхъ пл0тію кRщaема. и3 вси2 сyщіи во тмЁ просвэщaхусz, воспэвaюще тS ћвльшагосz, и3 просвёщьшаго всsческаz.

 

Храмы и иконы в честь Собора Иоанна Предтечи на Руси

О храмах в честь Собора Иоанна Предотечи, построенных до раскола Русской Православной Церкви, равно как и о старообрядческих, информации нет.

Иконописные изображения Собора святого славного пророка и Предотечи Крестителя Господня Иоанна встречаются редко. Известна икона Собора Иоанна Предотечи 19 века (дерево, левкас, темпера, позолота, размер 36 × 31,5 см). Святой Иоанн Креститель изображен в окружении святых. Над самим пророком Иоанном изображен Спас (нерукотворный образ) и Богородица.

Икона Собор Святого Иоанна Предотечи. Россия, XIX век

Зачатие Иоанна Предтечи — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Зачатие Иоанна Предтечи

«Зачатие Иоанна Крестителя» (встреча Захарии и Елизаветы; справа изображена фигура их будущего сына). Русская икона. 2-я половина XV века. ЦМиАР
Тип христианский
Установлен в честь зачатия Иоанна Предтечи
Дата 6 октября (23 сентября) — в Православной церкви
Празднование богослужение

Зачатие Иоанна Предтечи — праздник Православной Церкви, установленный в честь зачатия пророка Иоанна Предтечи (именуемого также Крестителем).

Из Евангелия от Луки известно, что отец Иоанна, праведный Захария, был из Авиевой череды (восьмой из двадцати четырёх). Если учесть тот факт, что падение Иерусалима произошло на исходе субботы 9 ава и совпало с началом служения первой череды, то зачатие могло произойти 7 нисана (7 апреля) или 28 элула (22 сентября)[1].

Празднование Зачатия Иоанна Предтечи известно с V века. Праздник имеет константинопольское происхождение и изначально совпадал с днём новолетия, который около 462 года был перенесён с 23-го на 1 сентября[1].

Праздник относится к числу малых славословных. На службе положено чтение Евангелия от Луки, 2 зачала (содержащее рассказ о явлении ангела праведному Захарии) и послания к Галатам, 210 зачала.

Гимнография[править | править код]

Тропарь, глас 4

Первее нераждающая неплоды возвеселися, / се бо зачала еси Солнца светильника яве, / просвещати имуща всю вселенную, слепотою недугующую. / Ликуй, Захарие, вопия со дерзновением: / пророк Вышняго есть, хотяй родитися.


Кондак, глас 1

Веселится светло Захария Великий / со всеславною Елисаветою сопружницею, / достойно зачинающе Иоанна Предтечу, / егоже Архангел благовести радуяся, / и человецы достодолжно почтим, / яко таинника благодати.

Иоанн Креститель: главные факты — Рамблер/субботний

Иоанна Крестителя часто также называют Предтечей, так как он крестил Иисуса Христа и пророчествовал его явление.

1. О рождении и детстве Иоанна нам известно по рассказу апостола Луки. Иоанн родился у пожилой бездетной пары — священника Захарии и праведной Елисаветы (родственницы Девы Марии). Архангел Гавриил, явившись Захарии в храме, возвестил о рождении у него сына, Захария выразил недоверие ангелу, и за это тот покарал его немотой. Когда Дева Мария узнала, что её родственница Елисавета беременна, она пришла навестить ее, и «когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святаго Духа». Таким образом, своей матери Иоанн предсказал мессию, ещё будучи в утробе. Родился Иоанн на полгода раньше Иисуса (его родственника). Отец Иоанна всё ещё оставался немым, и когда Елисавета пожелала дать сыну указанное ангелом нетрадиционное для своей семьи имя Иоанн, родственники потребовали от отца подтвердить его письменно: «Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. (Лк.1:63-66). Евангелие упоминает о последующем детстве Иоанна вкратце, говоря лишь, что он „был в пустынях до дня явления своего Израилю“, то есть до достаточно взрослого возраста.

Рождество Иоанна Предтечи, Конец XV века. Новгород

2. В пустыне Иоанну был „глагол Божий“, после чего он отправился проповедовать. Иоанн вёл аскетичный образ жизни, носил грубую одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным ремнём, питался диким мёдом и акридами (вид саранчи). По всей Иордании проповедовал Иоанн крещение как покаяния для прощения грехов. Он призывал покаяться в грехе и требовал восстановления патриархального уклада Иоанн не был обычным проповедником — он передавал людям волю Бога ибо был исполнен Духа Святого будучи ещё во чреве матери. Приходившим к нему войнам он говорил — „Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем“. Приходившим к нему мытарям — „Ничего не требуйте более определённого вам“. Всем остальным, приходившим к нему — „У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же“. Его последователи образовали особую общину — „ученики Иоанновы“, в которой господствовал строгий аскетизм.

Иоанн Предтеча в пустыне. Конец XV века. Новгород. 3. К Иоанну, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре, пришёл Иисус с целью принять крещение. Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлён и сказал: „мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?“. На это Иисус ответил, что „надлежит нам исполнить всякую правду“ и принял крещение от Иоанна.

Иоанн Предтеча с житием. 1756 г. Василий Никитин. Костромские письма. 4. Когда Иоанн обличал тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который отнял у своего брата жену и женился на ней, тот заключил Иоанн в тюрьму, но не решался казнить его, так как Иоанн был популярен в народе и это могло вызвать массовые беспорядки. Дочь Иродиады Саломея в день рождения Ирода Антипы „плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним“. В награду за танец Ирод пообещал Саломее выполнить любую её просьбу. Она по наущению своей матери, которая ненавидела Иоанна за обличение её брака, попросила голову Иоанна Крестителя и „Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей“. В темницу к Иоанну был отправлен оруженосец, который отсёк ему голову и, принеся её на блюде, отдал Саломее, а та „отдала её матери своей“. Тело Иоанна было погребено его учениками.

Св. Иоанн Креститель

5. Слова и порочества Иоанна Крестителя

Я глас вопиющего в пустыне (Ин.1:23)

Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф.3:2)

Я крещу вас в воде в покаяние (Мф 3:11)

Ничего не требуйте более определённого вам (Лк.3:13)

Видео дня. Какие профессии вымрут после пандемии

Читайте также

Канон на третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Гла́с Сло́ва бы́в, разреши́ безгла́сие мое́, я́коже отцу́ дре́вле, ра́достным гла́сом восхвали́ти тя́ в настоя́щее обре́тение главы́ твоея́, блаже́нне Предте́че, небе́сный челове́че.

На главу́ ру́ку положи́вый, Предте́че, Це́ркви Бо́жии, твою́ честну́ю главу́, позна́вшую Тро́ицы явле́ние, проявля́еши сие́ тре́тие, прея́вственно освяща́ющую правосла́вных собра́ния.

Не терпя́ на мно́зе сокрыва́тися, Госпо́день Предте́че, устроя́еши па́ки яви́тися дне́сь, не в ста́мне затворе́н, сре́брене же сосу́де в свяще́нном ме́сте положе́н, священноде́йственнику извеще́н.

Ца́рствующий я́ве гра́д ны́не прие́млет свяще́нный да́р, и́же пре́жде лише́н бы́в главы́ твоея́, Предте́че, тоя́ вхо́дом крася́ся, ны́не ра́дуется и достодо́лжно ублажа́ет тя́.

Богоро́дичен: От чре́ва непло́дныя прозя́бл еси́, гото́вя Творцу́ сло́вом пути́, всехва́льне, от Де́вы возсия́вшему Пресвяты́я несказа́нно, Ю́же Богоро́дицу ве́дуще, вси́ ро́ди, ублажа́ем.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Блу́дным пляса́нием, свяще́нная глава́ твоя́, скве́рней жене́ вдана́ бы́вши, рука́ма ноша́шеся, ны́не же целому́дренно священноде́йственника дла́ньми, свяще́нно во святу́ю це́рковь вно́сится.

Благоче́стно срета́ет тя́ ве́рных совокупле́ние, с священноде́йственником же ца́рь, сла́вне Предте́че, пою́ще ра́достию, и предваря́ет тя́ любо́вию, освяща́емь прише́ствием твои́м.

От незаходи́мых свяще́нных, я́ко светоза́рное со́лнце, свяще́ннейшая глава́ твоя́ возсия́вши, всю́ просвети́ вселе́нную, проро́че Христо́в и Предте́че, боже́ственными светлостьми́.

Богоро́дичен: От непло́дных чре́сл светоявле́нна возсия́л еси́ звезда́ Со́лнца сла́вы, предходя́й Возсия́вшаго от Деви́ческа о́блака, Крести́телю, и разре́шшаго но́щь многобо́жную.

Седа́лен, гла́с 4.

Изда́вшися, я́ко зла́то от руды́, свяще́нная твоя́ глава́ пресла́вно, от незаходи́мых не́др земны́х, обогати́, Христо́в Крести́телю, все́х притека́ющих в тоя́ обре́тение, пе́сньми велича́ющих Спа́са и Зижди́теля, подаю́щаго на́м тебе́ ра́ди ве́лию ми́лость.

Сла́ва: Проро́че Бо́жий и Предте́че Благода́ти, главу́ твою́, я́ко ши́пок свяще́ннейший, от земли́ обре́тше, исцеле́ния всегда́ прие́млем, и́бо па́ки, я́коже пре́жде, в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

И ны́не: Грехолюби́в сы́й, молю́ Тя́, безгре́шнаго Бо́га ро́ждшую, взе́млющаго грехи́ ми́ра, Пречи́стая, многогре́шную ду́шу мою́ уще́дрити, и грехи́ моя́ мно́гия очи́стити: гре́шных бо Ты́ еси́ очище́ние, и спасе́ние ве́рных, и заступле́ние.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Проро́ков я́ко превы́шший, Прорече́ннаго ви́дети сподо́бился еси́, Илиино́ю предъиды́й си́лою пред Ни́м, блаже́нне Предте́че.

Пресла́вную главу́ твою́, ми́ры исцеле́ний источа́ющу, тре́тие уже́ яви́л еси́, смра́дныя стра́сти отгоня́ющую.

Не в ста́мне, я́коже пе́рвее, в сосу́де же сре́брене погребе́на явля́ется глава́ твоя́ в свяще́ннем ме́сте, досточу́дне.

Соше́дшеся, почерпи́те вси́ исцеле́ния неистощи́мая от исто́чника издава́ема, честны́я главы́ Предте́чи Христо́ва.

Богоро́дичен: Смири́вшагося спаси́ мя́, высокому́дренно пожи́вшаго, ро́ждшая Возне́сшаго смири́вшееся естество́, Пречи́стая.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́, окая́ннаго? Но обрати́ мя́, и к све́ту за́поведей Твои́х, пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Я́ко хода́тай ве́тхаго и но́ваго бы́в свяще́ннейший, хода́тайствы боже́ственными на́ше обветша́ние обнови́, обновле́ние соверша́ющих но́вым явле́нием главы́ твоея́, блаже́нне Предте́че.

От Кома́н прине́сшу благода́ть исцеле́ний главу́ твою́ к Ца́рскому гра́ду, Предте́че, созыва́еши гра́ды дне́сь к тоя́ прише́ствию: собира́ются ве́рных мно́жества, просвеще́ния нетле́ннаго исполня́еми.

Ца́рь вхо́ду главы́ твоея́ мно́жае, не́же багряни́це, ра́дуется, свяще́нник же, боже́ственный Богоно́сца тезоимени́тый, Предте́че, дла́ньми сию́ обдержа́, соблагословля́ет, благословя́ ве́рных соверше́нства.

Богоро́дичен: Влады́ку ро́ждши, яви́лася еси́ превы́шшая го́рних си́л и земны́х естество́ богосоде́лала еси́, Отрокови́це Всенепоро́чная. Те́мже Богоро́дицу всеи́стинную, душе́ю и язы́ком, ве́рнии, Тя́, Де́во, сла́вим.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

И́стина от земли́, глава́ возсия́вшая Крести́теля Твоего́, Христе́, лжу́ отгна́, ересе́й разори́ го́рькую зи́му и ми́р просвети́ла е́сть.

Почерпи́те просвеще́ние, и благода́ть Бо́жию, и ми́лость: и главы́, и ду́ши освяти́те, главе́ прикосну́вшеся Предте́чи благода́ти, Боже́ственному верху́ прикосну́вшагося в вода́х.

Главы́ враго́в под но́зе сокруши́ти во́инству на́шему, моли́ся, Предте́че, любо́вию честну́ю твою́ главу́ чту́щему, И́рода обличи́вшую.

Богоро́дичен: Су́шим во а́де Све́т пропове́дал еси́, приходя́щаго от крове́й Деви́ческих, пло́тию обложе́на бы́вша Челове́ка, на благодея́ние челове́ков, блаже́нне Предте́че.

Конда́к, гла́с 6.

Светоявле́нный и боже́ственный в ми́ре сто́лп, Со́лнца свети́льник, Предте́ча, главу́ светоно́сную и боже́ственную свою́ показа́вый в конце́х, освяща́ет то́й ве́рно покланя́ющихся и взыва́ющих: Христо́в прему́дрый Крести́телю, спаси́ все́х на́с.

И́кос:

От земли́, я́коже исто́чник ра́йский, глава́ боголюби́вая Предте́чева струи́ испуща́ет благода́ти, и чуде́с то́ки подава́ет все́м тре́бующим. Присту́пим у́бо вси́, почерпе́м усе́рдно исцеле́ний боже́ственныя сея́ пото́ки: напоя́ет бо ду́ши дарова́нии непреста́нными, и потопля́ет теле́сныя боле́зни, и вся́к неду́г благовре́менне отъе́млет. Сию́ у́бо воспое́м любо́вию, и целу́ем ве́рою, че́стно облобыза́юще, и пе́сньми, я́ко венцы́, сию́, ве́рнии, венча́ем. Предочи́стим на́ша скве́рны мы́сленныя, и боже́ственными доброде́тельми украси́м ду́ши и вопие́м тве́рдо: Христо́в прему́дрый Крести́телю, спаси́ все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Со́лнца сла́вы пресве́тлый све́щник бы́л еси́, Предте́че, тьму́ отгоня́я ле́сти и просвеща́я ве́рою зову́щих: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пра́здник моле́бен честна́я Це́рковь се́й, Предте́че, све́тло соверша́ет, главу́ твою́ чту́щи и обы́чно зову́щи: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Провозвести́л еси́ Сло́ва стра́шное прише́ствие боже́ственными игра́нии, возвеща́еши твоея́ главы́ обре́тение, проро́че, нело́жными усты́ тя́ жела́ющему те́пле священноде́йственному па́стырю.

Богоро́дичен: Де́вство и рождество́ па́че естества́ и сло́ва в Тебе́ стече́ся, Бо́га бо воплоще́нна родила́ еси́ несказа́нно, Богоро́дице, Ему́же пое́м: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Крести́тель и Предте́ча, земны́й А́нгел, беззако́ния изве́стный укори́зник, Тро́ицы явле́ние пре́жде ви́дяй, тре́тие явля́ет главу́ свою́, все́м любо́вию пою́щим: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Срета́ет усе́рдно тебе́ ца́рь кротча́йший вку́пе со христолюби́выми людьми́, прехва́льне, па́стырей же пе́рвейший, простира́ет ру́це к тебе́, и, свои́ прилага́я пе́рси, игра́ет с весе́лием, и вопие́т благода́рно: лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Па́че зла́та глава́ твоя́ просия́вши, Предте́че, сокро́виществованна в сре́бренных сосу́дех, я́ко бога́тство многоце́нно, Ца́рскому гра́ду даде́ся. Тоя́ дарова́нии богате́я боже́ственными, усе́рдно пое́т: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Во чре́ве носи́мому, вся́ческая нося́щему, блаже́нне Иоа́нне, поклони́лся еси́, ра́дуяся, во чре́ве кры́емь непло́днем, прехва́льне. Его́же, ро́ждшася от Святы́я Де́вы, А́гнца Бо́жия пропове́дая, благоче́стно возопи́л еси́: лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти от Деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Непло́дныя преподо́бен пло́д, в рожде́нных жена́ми превы́шший, Царя́ Христа́ во́ин, вели́кий Предте́ча, пропове́давый А́гнца, ми́ра прегреше́ния взе́млющаго, да восхва́лится свяще́нными пе́сньми.

Ча́шу испо́лнив бога́тно, созыва́еши с высо́ким пропове́данием Це́рковь Христо́ву обре́тением главы́, Предте́че: прииди́те, насы́титеся, — вопия́, — кра́сных, и́хже угото́вах, и возвели́чите Су́щаго, челове́ком подае́маго.

Ца́рь тя́, А́нгеле Бо́жий, ангелоимени́тый в свое́ ца́рство, ра́дуяся, прие́млет, сослужа́щаго с си́м добре́йша пастыренача́льника благоче́стно и зва́нием, и благода́тию украша́ема я́ве богоно́снаго свяще́нника и богому́дреннаго.

Облиста́л еси́ боже́ственное просвеще́ние главы́ твоея́ вхо́дом, сла́вне, и уясни́л еси́ ве́рных сердца́, вопию́щих ти́: Со́лнца незаходи́мый свети́льниче, всесвяты́й Предте́че, страсте́й мглы́ на́с, и ве́сь гра́д, и лю́ди изба́ви.

Богоро́дичен: Пощади́ мя́, Спа́се, рожде́йся и сохра́нь Ро́ждшую Тя́ нетле́нну по рождестве́, егда́ ся́деши суди́ти дело́м мои́м, беззако́ния пре́зри и грехи́ моя́, я́ко безгре́шен и ми́лостив Бо́г и Человеколю́бец.

Свети́лен.

Не терпя́ше на мно́зе кры́ти земля́ главу́ твою́, я́коже гла́с вопию́щаго; ты́ обре́тение ея́, о́бразом не́коим возвести́л еси́, Предте́че Иоа́нне, в о́ньже тя́ почита́ем.

Сла́ва: Во обре́тении, Предте́че, честны́я твоея́ главы́, ца́рь христолюби́вый мно́жае ра́довашеся, я́коже о свое́й ца́рской порфи́ре. Его́же возме́здия побе́дами свы́ше укрепля́емь, и на́с соблюди́, покры́й твои́ми моли́твами, Крести́телю прехва́льне Иоа́нне, све́тло пра́зднующих и любо́вию тя́ чту́щих.

И ны́не: На Тя́ с Бо́гом упова́ем, Пречи́стая, из Тебе́ проше́дшему, сраспина́емии Христу́, Твои́ми к Нему́ мольба́ми невре́дны до конца́ ны́ сохрани́.

Акафист святому славному Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Ака́ѳистъ свято́му Іоа́нну Предте́чи и Крести́телю Госпо́дню.

Конда́къ 1.

Избра́нный отъ лѣ́тъ дре́внихъ бы́ти Предте́чею и Крести́телемъ Спаси́теля мíра Христа́ Бо́га, Іоа́нне богохва́льне, прославля́я просла́вльшаго тя́ Го́спода, похва́льная воспису́емъ ти́, я́ко бо́льшему всѣ́хъ рожде́нныхъ жена́ми, во пло́ти а́нгелу, покая́нія проповѣ́днику. Ты́ же, я́ко имѣ́яй ве́ліе дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ бѣ́дъ свобожда́й и къ покая́нію воздвиза́й на́съ, любо́вію тебѣ́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Икосъ 1.

Арха́нгелъ Гавріи́лъ, предстоя́й предъ Бо́гомъ, по́сланъ бы́сть ко іере́ю Заха́ріи, егда́ о́нъ, служа́ по чи́ну чреды́ своея́, вни́де покади́ти въ це́рковь Госпо́дню, и, предста́въ одесну́ю олтаря́ кади́льнаго, благовѣствова́ше о твое́мъ рождествѣ́, вели́кій Іоа́нне, возвѣща́я Заха́ріи ра́дость и весе́ліе, и я́ко мно́зи о рождествѣ́ твое́мъ возра́дуются. Сего́ ра́ди и мы́, ди́вному о тебѣ́ Бо́жію благоволе́нію чудя́щеся и ра́дующеся, со благоговѣ́ніемъ въ похвалу́ тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, совѣ́та Бо́жія неизрече́ннаго таи́нниче; ра́дуйся, ди́внаго смотрѣ́нія Его́ исполне́ніе.

Ра́дуйся, пре́жде лѣ́тъ мно́гихъ проро́чествомъ Иса́іи проявле́нный; ра́дуйся, вѣ́стниче предъ лице́мъ Госпо́днимъ, дре́вле прорече́нный.

Ра́дуйся, предназна́ченный бы́ти вели́кимъ проро́комъ Вы́шняго; ра́дуйся, по обѣтова́нію а́нгела рожде́нный.

Ра́дуйся, еще́ во чре́вѣ ма́тери твоея́ Ду́ха Свята́го испо́лненный; ра́дуйся, пре́жде рождества́ твоего́ на вели́кое служе́ніе освяще́нный.

Ра́дуйся, непло́дства роди́телей разрѣше́ніе; ра́дуйся, іере́я Бо́жія ра́дость и весе́ліе.

Ра́дуйся, дще́ри Ааро́новой прозябе́ніе; ра́дуйся, пло́дъ моли́твы богодарова́нный.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Конда́къ 2.

Ви́дя Заха́рія я́вльшагося ему́ а́нгела, смути́ся, и стра́хъ нападе́ на́нь, и не вѣ́рова словесе́мъ благовѣ́стія его́ о рождествѣ́ твое́мъ; егда́ же за невѣ́ріе нѣмото́ю свя́занъ бы́сть, удивля́шеся пресла́вному чудеси́, всѣ́мъ се́рдцемъ вопія́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ неуразумѣва́емый разумѣ́ти и́щуще лю́діе, жду́ще Заха́рію, и чудя́хуся уме́длившу ему́ въ це́ркви; изше́дшу же ему́ и не могу́щу глаго́лати къ ни́мъ, но то́кмо помава́ющу, разумѣ́ша вси́, я́ко видѣ́ніе ви́дѣ въ це́ркви. Мы́ же, прославля́я ди́внаго Творца́ чуде́съ, Бо́га, вопіе́мъ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, благíй вино́вниче безгла́сія о́тча; ра́дуйся, сле́зъ ма́тере твоея́ премѣне́ніе на ра́дость.

Ра́дуйся, тоя́ поноше́нія въ лю́дехъ отъя́тіе; ра́дуйся, вели́кое ро́ждшимъ тя́ утѣше́ніе.

Ра́дуйся, я́ко въ шесты́й мѣ́сяцъ о зача́тіи твое́мъ Пресвята́я Дѣ́ва Марíя въ Назаре́тѣ отъ а́нгела извѣсти́ся; ра́дуйся, я́ко о рождествѣ́ твое́мъ мно́зи возвесели́шася.

Ра́дуйся, я́ко и́мя благода́тное отъ а́нгела нарече́нное получи́вый; ра́дуйся, я́ко и́менемъ твои́мъ нѣмотствова́ніе отца́ твоего́ Заха́ріи разрѣши́ся.

Ра́дуйся, я́ко и́мя Бо́жіе о тебѣ́ отце́мъ твои́мъ благослови́ся; ра́дуйся, я́ко о чу́днѣмъ рождествѣ́ твое́мъ стра́хъ и удивле́ніе въ о́крестъ живу́щихъ яви́ся.

Ра́дуйся, я́ко по все́й странѣ́ Іуде́йской о ди́вномъ рождествѣ́ твое́мъ возвѣсти́ся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю спасе́ніе мно́гимъ въ мíрѣ се́мъ яви́ся.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Конда́къ 3.

Си́ла Вы́шняго разрѣши́ непло́дство заматорѣ́вшія во дне́хъ свои́хъ пра́ведныя Елисаве́ты; зача́тъ бо тя́, сла́вный Предте́че Госпо́день, и тая́шеся мѣ́сяцъ пя́ть, глаго́лющи: «я́ко та́ко мнѣ́ сотвори́ Госпо́дь во дни́, въ ня́же призрѣ́ отъя́ти поноше́ніе мое́ въ человѣ́цѣхъ». Егда́ же прія́ Иму́щую во чре́вѣ Христа́, испо́лнися Ду́ха Свя́та и возопи́ гла́сомъ ве́ліимъ: «отку́ду мнѣ́ сіе́, я́ко пріи́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мнѣ́?» Съ Не́юже ра́дующися, взыва́ше Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́яй предъити́ предъ Го́сподемъ ду́хомъ и си́лою Иліино́ю, еще́ изъ чре́ва ма́тере твоея́ испо́лнился еси́ Ду́ха Свята́го, отону́дуже и проро́къ ди́вный показа́лся еси́, егда́ во утро́бѣ ма́тере твоея́ сы́й, взыгра́лся еси́ ра́дощами прише́ствію Ма́тери Госпо́дней. Бо́га бо позна́лъ еси́ носи́ма въ ложесна́хъ Благода́тныя и Того́ ма́терніимъ гла́сомъ проповѣ́далъ еси́; подоба́ше бо Боже́ственныхъ веще́й пресла́внымъ бы́ти нача́ломъ. Сему́ у́бо благоговѣ́йно удивля́ющеся, съ ра́достію тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, еще́ во утро́бѣ ма́терней предпосла́вшаго тя́ Го́спода чу́днымъ весе́ліемъ предъяви́вый; ра́дуйся, я́ко тебѣ́ ра́ди и ма́тери твое́й Елисаве́тѣ воплоще́ніе Христо́во откры́ся.

Ра́дуйся, я́ко и та́ испо́лнися Ду́ха Свя́та; ра́дуйся, я́ко и она́ преди́вная проро́чица яви́ся.

Ра́дуйся, я́ко отъ нея́ Пресвята́я Дѣ́ва Марíя блаже́нною въ жена́хъ нарече́ся; ра́дуйся, я́ко то́ю Она́ и Ма́терію Го́спода наименова́ся.

Ра́дуйся, я́ко и безсѣ́менный Пло́дъ Тоя́ благослове́ннымъ пронарече́ся; ра́дуйся, Прему́дрости Боже́ственныя предъявле́ніе.

Ра́дуйся, свята́го супру́жества благослове́ніе; ра́дуйся, непло́дныхъ ложе́снъ ди́вное прозябе́ніе.

Ра́дуйся, рожде́ніемъ твои́мъ удиви́вый лю́ди; ра́дуйся, свѣ́тлый Сло́ва гла́се.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Конда́къ 4.

Бу́рею сомнѣ́нія смуще́нный, іере́й Заха́рія не можа́ше, по словеси́ а́нгельскому, проглаго́лати. Егда́ же по рождествѣ́ твое́мъ, Предте́че Госпо́день, написа́ благода́тное и́мя твое́, а́біе отверзо́шася уста́ и язы́къ его́, и глаго́лаше, благословя́ Бо́га, и проро́чества, глаго́ля: «благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, я́ко посѣти́ и сотвори́ избавле́ніе лю́демъ Свои́мъ, и ты́, отроча́, проро́къ Вы́шняго нарече́шися», поя́ Тому́: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шаша о́крестъ живу́щіи лю́діе о пресла́вномъ и чу́дномъ рождествѣ́ твое́мъ, со удивле́ніемъ глаго́лаху въ себѣ́: «что́ у́бо отроча́ сіе́ бу́детъ?» Мы́ же тя́, пресла́вный Предте́че Госпо́день, я́ко бо́льша всѣ́хъ рожде́нныхъ жена́ми, досто́йно чту́ще, ублажа́емъ си́це:

Ра́дуйся, отъ зача́тія твоего́ благода́тныхъ явле́ній испо́лненный; ра́дуйся, въ рождествѣ́ твое́мъ Бо́гомъ просла́вленный.

Ра́дуйся, во младе́нчествѣ твое́мъ отъ отца́ твоего́ проро́комъ Вы́шняго нарече́нный; ра́дуйся, во о́трочествѣ твое́мъ Ду́хомъ Святы́мъ просвѣще́нный и укрѣпле́нный.

Ра́дуйся, Бо́га воплоти́вшагося сро́дникъ по пло́ти бы́вый; ра́дуйся, отъ Бо́га высо́кое зва́ніе Предте́чи и Крести́теля пріе́мый.

Ра́дуйся, заре́, Свѣ́тъ но́вый мíру возвѣсти́вшая; ра́дуйся, звѣздо́, пу́ть, веду́щій ко Христу́, освѣти́вшая.

Ра́дуйся, денни́це Со́лнца незаходи́маго; ра́дуйся, свѣти́льниче Свѣ́та неугаса́емаго.

Ра́дуйся, пу́ть гряду́щему Христу́ уготовля́яй; ра́дуйся, а́нгела и человѣ́ка въ себѣ́ явля́яй.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Конда́къ 5.

Богопроти́вное велѣ́ніе беззако́ннаго дѣтоубíйцы Ирода изгна́ тя́ изъ до́му о́тча въ непрохо́дную пусты́ню, носи́ма ма́терію, Предте́че Госпо́день, идѣ́же и пребыва́лъ еси́ до дне́ явле́нія твоего́ ко Изра́илю, яды́й акри́ды и ме́дъ ди́вій, и Бо́гу вопія́: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дяще ди́вное Бо́жіе о тебѣ́ промышле́ніе, Іоа́нне богохва́льне, я́ко отъ младе́нческихъ пеле́нъ по́стническаго житія́ люби́тель показа́лся еси́, отону́дуже во́лею Вы́шняго по́сланъ бы́лъ еси́ проповѣ́дати лю́демъ гряду́щее во Христѣ́ спасе́ніе. Сего́ ра́ди со удивле́ніемъ и любо́вію тебѣ́ взыва́емъ:

Ра́дуйся, я́ко, еще́ младе́нецъ сы́й, царя́ Ирода устраши́лъ еси́; ра́дуйся, отъ напра́снаго убíйства того́, десни́цею Вы́шняго сохране́нный.

Ра́дуйся, пусты́ни шипо́къ благово́нный; ра́дуйся, высото́ю по́двиговъ твои́хъ всѣ́хъ удиви́вый.

Ра́дуйся, пра́ваго пути́ вѣ́рный указа́телю; ра́дуйся, чистоты́ и цѣлому́дрія преди́вный храни́телю.

Ра́дуйся, ева́нгельскаго самоотверже́нія о́бразе соверше́нный; ра́дуйся, мона́шествующихъ покро́ве и утвержде́ніе.

Ра́дуйся, богосло́вствующихъ умо́въ просвѣще́ніе; ра́дуйся, грѣ́шнымъ милосе́рдія Бо́жія две́ри отверза́яй.

Ра́дуйся, ка́ющимся грѣ́шникомъ отъ Го́спода проще́ніе подава́яй; ра́дуйся, плоды́ досто́йны покая́нія твори́ти помога́яй.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ сла́вный ты́, боже́ственный Предте́че, показа́лся еси́ въ пусты́ни Іорда́нстѣй во дни́ явле́нія Христа́ Бо́га мíру, Сего́ бо, Гряду́щаго къ тебѣ́, показа́лъ еси́ лю́демъ, глаго́ля: «се́, Агнецъ Бо́жій, взе́мляй грѣхи́ мíра!» Его́же мы́ вѣ́рою позна́вше, пое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́ свѣ́тъ и́стины, Іоа́нне богопросвѣще́не, всѣ́мъ явля́яй сла́вы Отчія Сія́ніе, я́вльшееся пло́тски на́съ ра́ди. Вопія́лъ бо еси́ въ пусты́ни лю́демъ: «пока́йтеся, прибли́жи бо ся Ца́рствіе небе́сное; сотвори́те плоды́ досто́йны покая́нія. Се́ бо гряде́тъ по мнѣ́, Иже крести́тъ вы́ водо́ю и ду́хомъ». Сего́ ра́ди похва́льная тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, прише́ствія Мессíи возвѣсти́телю; ра́дуйся, путе́й Госпо́днихъ угото́вателю.

Ра́дуйся, ве́тхія и но́выя благода́ти хода́таю; ра́дуйся, проро́ковъ предѣ́ле и нача́ло апо́столовъ.

Ра́дуйся, гла́се Сло́ва благознамени́тый; ра́дуйся, покая́нія проповѣ́дниче велегла́сный.

Ра́дуйся, мно́гихъ сыно́въ Изра́илевыхъ ко Го́споду обрати́вый; ра́дуйся, лю́ди соверше́нны Го́сподеви угото́вавый.

Ра́дуйся, фарисе́евъ и саддуке́евъ дерзнове́нно обличи́вый; ра́дуйся, плоды́ досто́йны покая́нія твори́ти научи́вый.

Ра́дуйся, просвѣще́нія духо́внаго указа́телю; ра́дуйся, и́щущимъ предста́тельства твоего́ неусы́пный засту́пниче.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Конда́къ 7.

Хотя́щу отъ тебе́ крести́тися Го́споду Іису́су, Іоа́нне богоблаже́нне, глаго́лалъ еси́: «а́зъ тре́бую Тобо́ю крести́тися», оба́че повину́яся, ре́кшу Тому́: «оста́ви ны́нѣ», воздви́глъ еси́ десни́цу твою́ на главу́ Его́ и, крести́въ не тре́бующаго очище́нія, вопія́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́вую подая́ благода́ть крести́тися изво́ливый отъ тебе́ Госпо́дь, сподо́би тя́ Ду́ха прише́ствіе ви́дѣти и гла́съ Оте́ческій съ небесе́, свидѣ́тельствующь Его́ Сыновство́, слы́шати. Отону́дуже въ Тріе́хъ Ли́цѣхъ Еди́ному Бо́гу покланя́тися на́съ научи́лъ еси́, Его́же бре́нными прославля́юще устна́ми, въ похвалу́ сія́ тебѣ́ прино́симъ:

Ра́дуйся, Тро́ическаго Богоявле́нія пе́рвый проповѣ́дниче; ра́дуйся, въ Тріе́хъ Ли́цѣхъ Еди́наго Бо́га и́стинный покло́нниче.

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го въ ви́дѣ голуби́нѣ яснозри́телю; ра́дуйся, снисхожде́нія Его́ отъ Отца́ на Сы́на свидѣ́телю.

Ра́дуйся, гла́са съ небесе́ отъ Бо́га Отца́ слы́шателю; ра́дуйся, явле́нія любве́ Отчи къ Сы́ну созерца́телю.

Ра́дуйся, Сы́на Бо́жія избра́нный крести́телю; ра́дуйся, во́ли Его́ святы́я исполни́телю.

Ра́дуйся, сла́внаго служе́нія спасе́нію ро́да человѣ́ческаго ре́вностный рачи́телю; ра́дуйся, вели́каго та́инства креще́нія пе́рвый соверши́телю.

Ра́дуйся, боже́ственныя ра́дости вѣ́стниче; ра́дуйся, Но́ваго Завѣ́та пе́рвый учи́телю.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Конда́къ 8.

Стра́нное и неизрече́нное смире́ніе воплоти́вшагося Бо́га Сло́ва ви́дѣвъ, богоблаже́нне Крести́телю, Боже́ственную Свою́ главу́ тебѣ́ приклони́вша и ра́бское креще́ніе пріе́мша, ты́ и са́мъ ве́сь испо́лнился еси́ вели́каго смире́нія. Испроси́ у́бо боголюбе́зную добродѣ́тель сію́ и на́мъ, одержи́мымъ го́рдостію, я́ко да отъ се́рдца смире́нна вопіе́мъ ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь благода́тныхъ дарова́ній испо́лненный, тече́ніе вре́менныя жи́зни скончава́я, Іоа́нне богознамени́те, всѣ́хъ поуча́лъ еси́ исполне́ніемъ зако́на и покая́ніемъ благоугожда́ти Го́сподеви. Сего́ ра́ди благода́рственное хвале́ніе тебѣ́, вели́кому учи́телю и́стины, воспѣва́емъ:

Ра́дуйся, зако́на и оправда́ній Госпо́днихъ насади́телю; ра́дуйся, Иродова беззако́нія обличи́телю.

Ра́дуйся, о исправле́ніи того́ рачи́телю; ра́дуйся, пра́вды ра́ди темни́чное заключе́ніе и у́зы претерпѣ́вый.

Ра́дуйся, за и́стину во главу́ усѣче́нный; ра́дуйся, я́ко тѣ́ло твое́ отъ ученико́въ твои́хъ че́стнѣ погребе́ся.

Ра́дуйся, я́ко Бо́жіимъ смотрѣ́ніемъ глава́ твоя́ нетлѣ́нна соблюде́ся; ра́дуйся, я́ко та́ на утѣше́ніе, освяще́ніе и цѣльбы́ христіа́номъ даде́ся.

Ра́дуйся, я́ко и десни́цѣ твое́й, крести́вшей Го́спода, вѣ́рніи благоче́стнѣ покланя́ются; ра́дуйся, я́ко отъ тебѣ́ мно́гая чудеса́ тѣ́ми доны́нѣ соверша́ются.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю вѣ́рніи отъ страсте́й безче́стія избавля́ются; ра́дуйся, я́ко тобо́ю грѣ́шніи къ покая́нію воздвиза́ются.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Конда́къ 9.

Все́ естество́ а́нгельское удиви́ся высотѣ́ служе́нія твоего́, и Це́рковь благоговѣ́йно прославля́етъ тя́, я́ко дру́га Христа́ Бо́га, предше́дшаго предъ Ни́мъ ду́хомъ и си́лою Иліино́ю. Ревну́я бо по и́стинѣ, дерзнове́нно облича́лъ еси́ фарисе́евъ и беззако́ннаго Ирода, отъ него́же и му́ченическую кончи́ну прія́лъ еси́. Покланя́ющеся у́бо честнѣ́й главѣ́ твое́й, мо́лимся ти́: изба́ви на́съ отъ страсте́й безче́стія, да чи́стымъ се́рдцемъ и усты́ пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíйство вся́кое земноро́дныхъ не довлѣ́етъ досто́йно восхвали́ти тя́, Іоа́нне богохва́льне; тебе́ бо уста́ Христо́ва похвали́ша, вы́сша проро́ковъ и бо́льша всѣ́хъ рожде́нныхъ жена́ми тя́ наименова́ша. Отону́дуже досто́йную похвалу́ принести́ тебѣ́ недоумѣва́юще, вопіе́мъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы вели́кая сла́во; ра́дуйся, а́нгеловъ преди́вное чу́до.

Ра́дуйся, пра́отцевъ ра́дость и прославле́ніе; ра́дуйся, проро́ковъ высо́кая похвало́.

Ра́дуйся, апо́столовъ богосвѣ́тлый вѣ́нче; ра́дуйся, святи́телей велелѣ́пая красото́.

Ра́дуйся, му́чениковъ въ но́вой благода́ти нача́ло; ра́дуйся, преподо́бныхъ соверше́ніе.

Ра́дуйся, пра́ведныхъ удобре́ніе; ра́дуйся, дѣ́вственниковъ и по́стниковъ основа́ніе.

Ра́дуйся, всѣ́хъ христіа́нъ вели́кое утѣше́ніе; ра́дуйся, я́ко отъ всѣ́хъ христіа́нскихъ родо́въ и́мя твое́ прославля́ется.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Конда́къ 10.

Спасти́ мíръ прише́дшаго во пло́ти Христа́ Бо́га благовѣсти́лъ еси́ и су́щимъ во а́дѣ, я́коже бо денни́ца, предходя́щая со́лнцу, освѣти́лъ еси́ во тьмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдя́щихъ. Отоню́дуже вско́рѣ Го́сподомъ изведе́нъ бы́лъ еси́ со всѣ́ми отъ вѣ́ка пра́ведными, поя́ Ему́, я́ко Изба́вителю и Побѣди́телю сме́рти: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ еси́ и прибѣ́жище спаси́тельное всѣ́мъ, моли́твенно къ тебѣ́ притека́ющимъ, боже́ственный Іоа́нне. Сего́ ра́ди пѣ́сньми похва́льными ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, мо́щный засту́пниче на́шъ и вѣ́рный отъ бѣ́дъ храни́телю; ра́дуйся, злостра́ждущихъ отъ духо́въ зло́бы ско́рый помо́щниче и изба́вителю.

Ра́дуйся, непло́дствующимъ благослове́ніе отъ Бо́га низпосыла́яй; ра́дуйся, притека́ющихъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою отъ треволне́нія страсте́й избавля́яй.

Ра́дуйся, во враждѣ́ су́щихъ ско́ро умиротворя́яй; ра́дуйся, во вся́кой ну́ждѣ и печа́ли усе́рдно притека́ющимъ къ тебѣ́ ско́рую по́мощь подава́яй.

Ра́дуйся, благотеку́щихъ отъ самообольще́нія и пре́лести изъима́яй; ра́дуйся, вруча́ющимъ себе́ твоему́ хода́тайству въ ча́съ сме́ртный помога́яй.

Ра́дуйся, лю́бящихъ тя́ отъ возду́шныхъ мыта́рствъ предста́тельствомъ свои́мъ свобожда́яй; ра́дуйся, почита́ющихъ сла́вную па́мять твою́ вѣ́чныя жи́зни моли́твами свои́ми сподобля́яй.

Ра́дуйся, ни́щихъ, и вдови́цъ и сиро́тъ заступле́ніе; ра́дуйся, по Бо́зѣ и Богоро́дицѣ христіа́номъ прибѣ́жище и упова́ніе.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе вся́кое не довлѣ́етъ по достоя́нію до́блестей твои́хъ восхвали́ти тя́, Крести́телю Госпо́день. Но мы́, любо́вію пону́ждени, дерза́емъ воспѣва́ти вели́чія твоя́, е́же ми́лостивно пріими́ отъ на́съ, первостоя́телю у престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, и моли́ свободи́тися на́мъ отъ вся́кія скве́рны грѣхо́вныя, да чи́стымъ се́рдцемъ и устна́ми пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣти́льника Свѣ́та непристу́пнаго и всесвѣ́тлыхъ благода́тныхъ дарова́ній всего́ испо́лнена тя́, Іоа́нне богопросвѣще́нне, вѣ́дуще, ра́достно прино́симъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, самови́дче озари́вшаго тя́ свы́ше Боже́ственнаго Свѣ́та; ра́дуйся, свѣ́томъ добродѣ́телей твои́хъ просла́вивый Бо́га.

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы велелѣ́пую сла́ву яви́вый; ра́дуйся, пра́вый и ди́вный пу́ть къ небеси́ показа́вый.

Ра́дуйся, и су́щимъ во а́дѣ Бо́га, я́вльшагося во пло́ти, благовѣсти́телю; ра́дуйся, ду́шъ пра́ведныхъ, отъ вѣ́ка въ преиспо́дней держи́мыхъ, возвесели́телю.

Ра́дуйся, Влады́ки Христа́ Бо́га дру́же и́скренній; ра́дуйся, яви́вый мíру Свѣ́тъ и́стинный.

Ра́дуйся, свѣтоза́рное свѣ́та ева́нгельскаго сія́ніе; ра́дуйся, ро́да христіа́нскаго прославле́ніе.

Ра́дуйся, совѣ́та Бо́жія исполне́ніе; ра́дуйся, я́ко отъ восто́къ со́лнца да́же до за́падъ хва́льно и́мя твое́.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Конда́къ 12.

Благода́ти тезоимени́тый Крести́телю Госпо́день, и то́ю обогати́вся, побѣдоно́сецъ пресла́вный показа́лся еси́; побѣди́лъ бо еси́ враги́ и вся́кую зло́бу и вели́кое служе́ніе твое́ му́ченическимъ по́двигомъ запечатлѣ́лъ еси́. Ны́нѣ же, предстоя́ престо́лу Царя́ ца́рствующихъ, моли́ Его́ дарова́ти Благовѣ́рному Импера́тору на́шему побѣ́ды на враги́ и во все́мъ благопоспѣше́ніе, всѣ́мъ же вѣ́рнымъ въ добродѣ́телехъ благода́тное укрѣпле́ніе, пою́щимъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще Бо́га ди́вно въ тебѣ́ просла́вльшагося, хва́лимъ тя́, богоблаже́нне Крести́телю, я́ко и́скренняго дру́га Христо́ва, прославля́емъ вели́кія по́двиги твоя́, ублажа́емъ му́ченическую кончи́ну твою́ и сицева́я ра́достно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, вселе́нскій апо́столе и Но́ваго Завѣ́та первому́чениче; ра́дуйся, явле́ніемъ Христа́ на земли́ откры́вшагося Ца́рствія небе́снаго пе́рвый проповѣ́дниче.

Ра́дуйся, язы́ковъ Боже́ственное призва́ніе предвозвѣсти́вый; ра́дуйся, безвѣ́стная и та́йная прему́дрости Бо́жія мíру яви́вый.

Ра́дуйся, Боже́ственными дѣя́ніи плодоно́сенъ па́че ины́хъ яви́выйся; ра́дуйся, я́ко свѣ́томъ дѣ́лъ твои́хъ просла́вися Оте́цъ Небе́сный.

Ра́дуйся, я́ко о па́мяти твое́й Це́рковь Христо́ву весели́ши неизрече́нно; ра́дуйся, я́ко ны́нѣ вѣ́чнаго наслажда́ешися весе́лія изоби́льно.

Ра́дуйся, Боже́ственными луча́ми Трисо́лнечного Свѣ́та осіява́емый; ра́дуйся, я́ко со безпло́тными трисвяту́ю пѣ́снь Бо́гу немо́лчно вопіе́ши.

Ра́дуйся, я́ко ны́нѣ, зерца́ломъ разрѣ́шшимся, несре́дственнѣ зри́ши Святу́ю Тро́ицу.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Конда́къ 13.

О, вели́кій и пресла́вный Предте́че и Крести́телю Госпо́день Іоа́нне! Пріими́ отъ на́съ ны́нѣ приноси́мое тебѣ́ моле́ніе, и твои́ми богопрія́тными къ Бо́гу моли́твами изба́ви на́съ отъ вся́каго зла́, и вѣ́чныя изми́ му́ки, и наслѣ́дниками Ца́рствія небе́снаго содѣ́лай, да во вѣ́ки пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́ли три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́косъ: Арха́нгелъ Гавріи́лъ... и конда́къ 1-й: Избра́нный отъ лѣ́тъ дре́внихъ...]

Моли́тва ко свято́му Іоа́нну Предте́чи.

Крести́телю Христо́въ, проповѣ́дниче покая́нія, ка́ющагося не пре́зри мене́, но совокупля́яся съ во́и небе́сными, моли́ся ко Влады́цѣ за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гія бѣды́ впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Азъ бо е́смь верте́пъ злы́хъ дѣ́лъ, отню́дъ не имѣ́яй конца́ грѣхо́вному обы́чаю, пригвожде́нъ бо е́сть у́мъ мо́й земны́мъ ве́щемъ. Что́ сотворю́? Не вѣ́мъ. И къ кому́ прибѣ́гну, да спасе́на бу́детъ душа́ моя́? То́кмо къ тебѣ́, святы́й Іоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя́ предъ Го́сподемъ по Богоро́дицѣ вѣ́мъ бо́льша бы́ти рожде́нныхъ всѣ́хъ, и́бо ты́ сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грѣхи́ мíра, Агнца Бо́жія. Его́же моли́ за грѣ́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́нѣ, въ первыйна́десять ча́съ, понесу́ тяготу́ благу́ю и пріиму́ мзду́ съ послѣ́дними. Ей, Крести́телю Христо́въ, честны́й Предте́че, кра́йній проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стниковъ и пусты́нниковъ наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жній дру́же Христо́въ! Тя́ молю́, къ тебѣ́ прибѣга́ю: не отри́ни мене́ отъ твоего́ заступле́нія, но возста́ви мя́, па́дшагося мно́гими грѣхи́. Обнови́ ду́шу мою́ покая́ніемъ, я́ко вторы́мъ креще́ніемъ, поне́же обо́его нача́льникъ еси́: креще́ніемъ омыва́яй прароди́тельный грѣ́хъ, покая́ніемъ же очища́яй коего́ждо дѣ́ло скве́рно. Очи́сти мя́, грѣха́ми оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дитъ, въ Ца́рствіе небе́сное. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 2:

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, тебѣ́ же довлѣ́етъ свидѣ́тельство Госпо́дне, Предте́че: показа́лъ бо ся еси́ вои́стинну и проро́ковъ честнѣ́йшій, я́ко и въ струя́хъ крести́ти сподо́бился еси́ Проповѣ́даннаго. Тѣ́мже за и́стину пострада́въ, ра́дуяся, благовѣсти́лъ еси́ и су́щимъ во а́дѣ Бо́га, я́вльшагося пло́тію, взе́млющаго грѣ́хъ мíра и подаю́щаго на́мъ ве́лію ми́лость.

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Вы́шнихъ ища́.

Проро́че Бо́жій и Предте́че благода́ти, главу́ твою́, я́ко шипо́къ свяще́ннѣйшій, отъ земли́ обрѣ́тше, исцѣле́нія всегда́ пріе́млемъ, и́бо па́ки, я́коже пре́жде, въ мíрѣ проповѣ́дуеши покая́ніе.

Велича́нія:

На рождество́ [24 іюня]: Велича́емъ тя́, Предте́че Спа́совъ Іоа́нне, и чте́мъ е́же отъ непло́дове пресла́вное рождество́ твое́.

На усѣ́кновеніе главы́ [29 августа]: Велича́емъ тя́, Крести́телю Спа́совъ Іоа́нне, и почита́емъ вси́ честны́я твоея́ главы́ усѣкновеніе.

На обрѣ́теніе главы́ [24 февраля и 25 мая]: Велича́емъ тя́, Крести́телю Спа́совъ Іоа́нне, и почита́емъ вси́ честны́я твоея́ главы́ обрѣ́теніе.

На пренесе́ніе въ Россíю десны́я руки́ [12 октября]: Велича́емъ тя́, Крести́телю Спа́совъ Іоа́нне, и почита́емъ вси́ честны́я твоея́ руки́ пренесе́ніе.

Св. пророкъ, Предтеча и Креститель Господень Іоаннъ († I в.)

Святой Іоаннъ Предтеча — послѣ Пресвятой Девы Богородицы самый чтимый святой. Заключивъ собою рядъ свв. пророковъ, предвозвѣщавшихъ о Спасителѣ міра, ближайшимъ образомъ предшествовалъ явленію Сына Божія во плоти и удостоился крестить Его во Іорданѣ. Сродникъ Господень по матери, сынъ свящ. Захаріи и Елисаветы, Предтеча Господень предварилъ рожденіе Господа шестью мѣсяцами. Архангелъ Гавріилъ предвозвѣстилъ объ его рожденіи отцу его Захаріи въ храмѣ. Спасенный, по милости Божіей, отъ смерти постигшей тысячи младенцевъ въ Виѳлеемѣ и его окрестностяхъ, св. Іоаннъ возросъ въ дикой и безплодной пустынѣ, приготовляя себя къ своему великому служенію строгою жизнію, постомъ, молитвою и благоговѣйнымъ размышленіемъ о судьбахъ народа Божія. Онъ остался пустынножителемъ до тѣхъ поръ, пока Господь не призвалъ его къ общественной проповѣди народу іудейскому. Повинуясь этому призванію, св. Іоаннъ, имѣя ок. 30 лѣтъ отъ роду, явился на берегахъ Іордана, чтобы своимъ словомъ приготовить народъ къ принятію давно ожидаемаго Мессіи — Спасителя міра. Крестивъ пришедшаго къ нему въ числѣ грѣшниковъ безгрѣшнаго Агнца Божія, св. Іоаннъ завершилъ и какъ-бы запечатлѣлъ этимъ свое служеніе. Проповѣдникъ покаянія, строго и безбоязненно обличавшій пороки людей, онъ «со дерзновеніемъ» обличилъ прелюбодѣйный грѣхъ царя Ирода, за это былъ заключенъ въ темницу и потомъ усѣченъ мечемъ по желанію преступной Иродіады.

Источникъ: Ака́ѳистъ свято́му Іоа́нну Предте́чи и Крести́телю Госпо́дню. — Изда́ніе восьмо́е Аѳо́нскаго Ру́сскаго Пантелеи́монова монастыря́. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1901. — С. 3-49.

Десница Иоанна Крестителя — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Десница Иоанна Крестителя — нетленная правая рука святого пророка Иоанна Крестителя. Одна из самых почитаемых святынь христианского мира, так как согласно Библии Иоанн Креститель возложил правую руку на голову Иисуса Христа во время Крещения.

Десница Иоанна Крестителя, заключённая в золотой ковчег, не имеет двух пальцев — мизинца и безымянного. Мизинец сегодня находится в музее Стамбула. Безымянный — в итальянском городе Сиене.

Святой евангелист Лука перенёс правую руку Иоанна Крестителя в Антиохию, где та хранилась около десяти веков. Когда к власти пришёл Юлиан Отступник, мощи святых извлекались из могил и сжигались. Христиане города спрятали святую руку в одной из башен города (по другой версии, рука до гибели Юлиана Отступника хранилась в Александрии).

После падения Антиохии в X веке Десницу переправили в Халкидон, а позднее в Константинополь. После захвата турками Константинополя в 1453 году рука была переправлена на остров Родос. Когда турки в 1522 году захватили Родос, святыню переправили на Мальту.

В 1799 году Мальтийский орден передал Десницу в Россию, когда российский император Павел I стал великим магистром ордена. Для реликвии был изготовлен золотой ковчег и написана особая служба на Пренесение честныя руки Предтечевы. В 1918 году с благословения Святейшего Патриарха Тихона по ходатайству митрополита Вениамина Десная рука Предтечи вместе с Филермской иконой Божией Матери и частью Древа Животворящего Креста Господня были переданы из Московского Кремля в Гатчинский Павловский собор. В октябре 1919 г., ввиду наступления красных, настоятелем собора протоиереем Иоанном Богоявленским и генералом Н. Н. Юденичем святыни были увезены в Ревель, а далее генерал Н. Н. Юденич перевез святыню через Швецию в Данию, где передал святыню Вл. Княгине Ольге Александровне (вместе с другими святынями Мальтийского ордена). Из Дании Вл. Княгиня Ольга Александровна перевезла святыню в Белград.

В 1951 году югославские чекисты реквизировали десницу в хранилище государственного исторического музея в Цетинье. Вплоть до 1993 года десница считалась утерянной навсегда. Обнаружили её лишь в Цетинском монастыре Черногории.

В июне 2006 года Десница начала своё путешествие по 10 городам России, Белоруссии и Украины.

Как символ, Десница Иоанна Крестителя изображена на многих гербах (например, города Сен-Жан-де-Морьен во Франции) и вплоть до клейма на французских ножах Opinel.

  • Клеймо на клинке крупным планом

Турки утверждают, что правая рука Иоанна Крестителя находится у них в музее наряду с частью черепа. Также коптский монастырь Святого Макария утверждает, что рука находится у него. При этом известно о существовании 11 указательных пальцев Иоанна Крестителя[1].

  1. Lalanne, Ludovic. Любопытство традиций, обычаев и легенд = Curiosités des traditions, des moeurs et des légendes. — Paris: Paulin, 1847. — С. 472.

Собор Иоанна Предтечи — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Статья — о церковном праздновании. О славянской обрядности см. статью Зимний свадебник

Собо́р Иоа́нна Предте́чи, Собор Предтечи и Крести́теля Госпо́дня Иоанна — православный праздник, отмечаемый 7 (20) января. Установлен в честь Иоанна Предтечи, или Крестителя.

Следует непосредственно за праздником Крещения Господня, или Богоявления:

В Православной Церкви установлен обычай на следующий день великих Господских и Богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории[1].

Как отмечает святитель Димитрий Ростовский, «вполне прилично было почтить особым празднованием того, кто послужил таинству Божественного крещения, возложивши руку свою на главу Владыки». Что касается слова собор в названии праздника, оно «означает, что народ собирается в церковь для совершения богослужения в честь и похвалу прославляемого ныне великого Предтечи и Крестителя Иоанна»[2].

Иные праздники, посвящённые Иоанну Предтече[править | править код]

В честь Иоанна Крестителя установлены также следующие праздники (перечислены в хронологическом порядке гражданского календаря):

Кондак Собору Иоанна Предтечи. глас 6-й

Церковнославянский язык: Плотска́го Твоего́ прише́ствия убоя́вся Иорда́н,/ стра́хом возвраща́шеся,/ проро́ческое же служе́ние исполня́я Иоа́нн,/ тре́петом спря́ташеся,/ А́нгельстии чи́ни ужаса́хуся,/ зря́ще Тя во струя́х пло́тию креща́ема,/ и вси́ су́щии во тьме озаря́хуся,// воспева́юще Тя, я́вльшагося и просвети́вшаго вся.

Перевод на русский язык: Пришествия Твоего во плоти устрашившись, Иордан в трепете вспять обращался; духовное же служение исполняя, Иоанн в страхе уклонялся; ангельские полки изумлялись, увидев Тебя, в струях плотью крещаемым, и все, пребывавшие во тьме, озарялись, воспевая Тебя, явившегося и просветившего всё.


Смотрите также