Перевод мамыр с казахского


«Мамыр-сан» - перевод на русский язык с казахского. Озвученные примеры.

Мамыр-сан

Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

www.kazdic.ru

маусым — с казахского на русский

 • маусымқұс — зат. зоол. Тұмсығы мен аяғы қара, үстін шұбар дақтар басқан жыл құсы. М а у с ы м қ ұ с т ы ң белсенді тіршілігі маусым айында байқалғандықтан, құстың атын соған байланысты қойған (Қаз. табиғ., 4, 9) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • маусым — зат. Алтыншы айы …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • маусым жел — салқындау кешкі жел …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • Рыскулов, Турар Рыскулович — Запрос «Турар Рыскулов» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Турар Рыскулов Тұрар Рысқұлов Род деятельности: политический деятель …   Википедия

 • саратан — ар. зат. Маусым айының ескіше аты. ар. зат. Ескіше маусым айының аты …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • ФАРА — «ФАРА», Россия Казахстан, НПЦ/ГОСКИНО/A.B.A. (Москва), 1999, цв., 89 мин. Мелодрама с элементами триллера. Сын банкира Фара Ахметов (Фархат Абдраимов), до двенадцати лет просидевший в инвалидной коляске, после смерти отца взламывает стены… …   Энциклопедия кино

 • Mausymfilm — Год основания 2006 Расположение Астана Ключевые фигуры Кайсар Кайыргали, Дулат Шаяхметов Отрасль кинематограф …   Википедия

 • қалтагүл — зат. бот. Гүлі сары, не ақтүсті, мамыр, маусым айларында гүлдейтін көп жылдық шөптесін өсімдік …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • отамалы — сын. Арам шөбін отауды қажет ететін, оталуға тиісті, оталатын. зат. Маусым айының ескіше аты …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • айналыс — Қ орда., Арал) уақыт, маусым, мезгіл. Біз жылды төрт а й н а л ы с қ а бөлеміз Қ орда., Арал) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • алтыншы ай — (Монғ.) маусым. А л т ы нш ы а й д ы ң бірі күнгі мәліметпен аймағымыздағы төлдеуге тиісті барлық енеліктің 89,3 проценті төлдеп, төл 97,8 процент аяқтануда («Ж. өмір», 8.06.1987) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • translate.academic.ru

  Перевод «Е-мамыр» с казахского на русский язык с примерами

  Е-мамыр

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  ru.contdict.com

  «мамыр айында» - перевод на русский язык с казахского. Озвученные примеры.

  мамыр айында

  мамыр айында

  айында

  Мамыр-сан

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  мамыр-АҚ

  25 мамыр, 01: 15

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Мамыр-тай

  www.kazdic.ru

  мамыр 🎓 ⚗ перевод с казахского на русский

 • Мамыр — название населённых пунктов: Казахстан Мамыр село в Иргизском районе Актюбинской области. Мамыр село в Казыгуртском районе Южно Казахстанской области. Мамыр село в Ордабасинском районе Южно Казахстанской области …   Википедия

 • мамыр — мир, покой Рэхьат, зао е нэмыкI хьалбалыкъ щымыIэныр Дунаир мамыр Хэгъэгур мамырэу щытыным тыфай …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • мамыр — зат. көне Қаздың баласы. зат. Бесінші айы …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • мамыр — 1 (Алм., Кег.; ҚХР) қойда болатын аурудың аты. Қойда м а м ы р ауруы жиі кездеседі (Алм., Кег.) 2 (Қост.: Жанг., Торғ.) семірген, түлеген, толған. Көлдегі құстың қазір м ам ы р уақыты болып тұр (Қост., Жанг.). Күн сайын ел заманы болып м а м ы р …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • "Калкаман и Мамыр" — КАЛКАМÁН И МАМЫ́Р , балет в 3 актах с прологом. Комп. В. В. Великанов, сцен. М. О. Ауэзов. 24.6.1938, Т р им. Абая, балетм. Л. А. Жуков, худ. У. Тансыкбаев, дирижёр Ф. Кузьмич; Мамыр – Ш. Жиенкулова, Калкаман – Г. Измайлов. Л. П.… …   Балет. Энциклопедия

 • құралай салқыны — Мамыр айының екінші жартысынан басталып он шақты күнге созылатын дауылды қара суық, амал; киіктің лағын ергізетін мерзім …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • Великанов В. В. —         Василий Васильевич (13(25) IV 1898, Петербург 29 I 1969, Алма Ата) сов. композитор. Засл. деят. иск в Казах. ССР (1958). В 1930 окончил Ленинградскую консерваторию по классу фп. И. С. Миклашевской, в 1931 композиции В. В. Щербачёва. В… …   Музыкальная энциклопедия

 • Алишер Навои (село) — Алишер Навои село в Южно Казахстанской области Республики Казахстан. До революции 1917 года имело название аул Камшакт, затем село Яргалык. Входило в колхоз Трактор. Входит в состав сельского округа 1 Мамыр Толебийского района Южно Казахстанской… …   Википедия

 • Сапаралы, Бейбит Толеубайулы — Сапаралы Бейбіт Төлеубайұлы …   Википедия

 • Улица Момышулы (Алма-Ата) — Улица Момышулы Алма Ата Общая информацияАлма Ата …   Википедия

 • Жиенкулова Ш. — ЖИЕНКУ́ЛОВА (Джандарбекова) Шара [р. 5(18).7.1912, Алма Ата], сов. артистка. Нар. арт. Казах. ССР (1938). Чл. КПСС с 1962. С 1929 работала в драматич. т ре. С 1934 ведущая солистка балетного коллектива Муз. т ра. Участница постановки и… …   Балет. Энциклопедия

 • Казахский театр оперы и балета — КАЗÁХСКИЙ ТЕÁТР ÓПЕРЫ И БАЛÉТА академический им. Абая. Формирование балетной труппы началось с осн. казах. муз. студии в 1933, когда в её спектаклях принимала участие группа учеников балетного педагога М. Арцибашевой. Затем в неё вошли Е.… …   Балет. Энциклопедия

 • Великанов, Василий Васильевич — род. 13 (25) апр. 1898 в Петербурге, ум. 29 янв. 1969 в Алма Ате. Композитор. Засл. деят. иск. КазССР (1958). В 1930 окончил Ленингр. конс. по кл. композиции В. В. Щербачева, в 1931 по кл. ф п. И. С. Миклашевской. В 1920 1933 пианист, композитор… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Казахская Советская Социалистическая Республика — (Казак Советтик Социалистик Республикасы)         Казахстан (Казакстан).          I. Общие сведения          Казахская ССР образована первоначально как Киргизская АССР в составе РСФСР 26 августа 1920; 5 декабря 1936 АССР была преобразована в… …   Большая советская энциклопедия

 • Казахский театр оперы и балета —         академический им. Абая, основан в Алма Ате в 1933 как Музыкальная студия, с 1934 Музыкальный театр; в 1937 получил современное название (с 1945 им. Абая). С 1941 работает в новом здании. Спектакли идут на казахском и русском языках.… …   Большая советская энциклопедия

 • СССР. Литература и искусство —         Литература          Многонациональная советская литература представляет собой качественно новый этап развития литературы. Как определённое художественное целое, объединённое единой социально идеологической направленностью, общностью… …   Большая советская энциклопедия

 • translate.academic2.ru

  Перевод «мамыр-АҚ» с казахского на русский язык с примерами

  мамыр-АҚ

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: GNOME. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/GNOME-v1.php

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  ru.contdict.com

  «Мамыр-тай» - перевод на русский язык с казахского. Озвученные примеры.

  Мамыр-тай

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуiр, мамыр, маусым, шiлде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша және желтоқсан жылда он екi айларын құрайды. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь составляют двенадцать месяцев в году.

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: GNOME. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/GNOME-v1.php

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  www.kazdic.ru

  мамыр — с казахского на французский

 • Мамыр — название населённых пунктов: Казахстан Мамыр село в Иргизском районе Актюбинской области. Мамыр село в Казыгуртском районе Южно Казахстанской области. Мамыр село в Ордабасинском районе Южно Казахстанской области …   Википедия

 • мамыр — мир, покой Рэхьат, зао е нэмыкI хьалбалыкъ щымыIэныр Дунаир мамыр Хэгъэгур мамырэу щытыным тыфай …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • мамыр — зат. көне Қаздың баласы. зат. Бесінші айы …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • мамыр — 1 (Алм., Кег.; ҚХР) қойда болатын аурудың аты. Қойда м а м ы р ауруы жиі кездеседі (Алм., Кег.) 2 (Қост.: Жанг., Торғ.) семірген, түлеген, толған. Көлдегі құстың қазір м ам ы р уақыты болып тұр (Қост., Жанг.). Күн сайын ел заманы болып м а м ы р …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • "Калкаман и Мамыр" — КАЛКАМÁН И МАМЫ́Р , балет в 3 актах с прологом. Комп. В. В. Великанов, сцен. М. О. Ауэзов. 24.6.1938, Т р им. Абая, балетм. Л. А. Жуков, худ. У. Тансыкбаев, дирижёр Ф. Кузьмич; Мамыр – Ш. Жиенкулова, Калкаман – Г. Измайлов. Л. П.… …   Балет. Энциклопедия

 • құралай салқыны — Мамыр айының екінші жартысынан басталып он шақты күнге созылатын дауылды қара суық, амал; киіктің лағын ергізетін мерзім …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • Великанов В. В. —         Василий Васильевич (13(25) IV 1898, Петербург 29 I 1969, Алма Ата) сов. композитор. Засл. деят. иск в Казах. ССР (1958). В 1930 окончил Ленинградскую консерваторию по классу фп. И. С. Миклашевской, в 1931 композиции В. В. Щербачёва. В… …   Музыкальная энциклопедия

 • Алишер Навои (село) — Алишер Навои село в Южно Казахстанской области Республики Казахстан. До революции 1917 года имело название аул Камшакт, затем село Яргалык. Входило в колхоз Трактор. Входит в состав сельского округа 1 Мамыр Толебийского района Южно Казахстанской… …   Википедия

 • Сапаралы, Бейбит Толеубайулы — Сапаралы Бейбіт Төлеубайұлы …   Википедия

 • Улица Момышулы (Алма-Ата) — Улица Момышулы Алма Ата Общая информацияАлма Ата …   Википедия

 • Жиенкулова Ш. — ЖИЕНКУ́ЛОВА (Джандарбекова) Шара [р. 5(18).7.1912, Алма Ата], сов. артистка. Нар. арт. Казах. ССР (1938). Чл. КПСС с 1962. С 1929 работала в драматич. т ре. С 1934 ведущая солистка балетного коллектива Муз. т ра. Участница постановки и… …   Балет. Энциклопедия

 • translate.academic.ru

  «мамыр-АҚ» - перевод на русский язык с казахского. Озвученные примеры.

  мамыр-АҚ

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  www.kazdic.ru

  «Е-мамыр» - перевод на русский язык с казахского. Озвученные примеры.

  Е-мамыр

  Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

  Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуiр, мамыр, маусым, шiлде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша және желтоқсан жылда он екi айларын құрайды. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь составляют двенадцать месяцев в году.

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: KDE4. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/KDE4-v2.php

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  www.kazdic.ru

  Перевод «мамыр айында» с казахского на русский язык с примерами

  мамыр айында

  мамыр айында

  айында

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  24 мамыр, 14: 40

  Е-мамыр

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Мамыр-сан

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

  Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуiр, мамыр, маусым, шiлде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша және желтоқсан жылда он екi айларын құрайды. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь составляют двенадцать месяцев в году.

  www.contdict.ru


  Смотрите также